Jste zde

Zdravotnické záchranářství (od AR 21/22) - prezenční forma

Kód Název
F7PBZAF1 Anatomie a fyziologie člověka I.
F7PBZAF2 Anatomie a fyziologie člověka II.
F7PBZARI1 Anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče I.
F7PBZARI2 Anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče II.
F7PBZARI3 Anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče III.
F7PBZCHT1 Chirurgie a traumatologie I.
F7PBZCHT2 Chirurgie a traumatologie II.
F7PBZEZ Etika ve zdravotnictví
F7PBZFATOX Farmakologie a toxikologie
F7PBZGYP Gynekologie a porodnictví
F7PBZHTL Hematologie a transfuzní lékařství
F7PBZIOPB1 Individuální odborná praxe bloková I.
F7PBZIOPB2 Individuální odborná praxe bloková II.
F7PBZIOPB3 Individuální odborná praxe bloková III.
F7PBZIOPB4 Individuální odborná praxe bloková IV.
F7PBZIOP1 Individuální odborná praxe I.
F7PBZIOP2 Individuální odborná praxe II.
F7PBZISVZ Informační systémy ve zdravotnictví
F7PBZIZS Integrovaný záchranný systém a krizový management
F7PBZKPR Klinická propedeutika
F7PBZKLO Klinické obory
F7PBZKP Komunitní péče
F7PBZKHZ Kurz horské záchrany
F7PBZKPD Kurz praktických dovedností
F7PBZKPSP Kurz pravidel silničního provozu, teorie řízení a nácviku navigace
F7PBZKCBRNE Kurz problematiky CBRNE
F7PBZLRP Léčebně rehabilitační péče
F7PBZMAZ Management a administrativa ve zdravotnictví
F7PBZMK Medicína katastrof
F7PBZMVP Metodologie výzkumné práce
F7PBZMS Modelové situace
F7PBZMOS Multikulturní ošetřovatelství
F7PBZNEU Neurologie
F7PBZOVP Obecná a vývojová psychologie
F7PBZOAT Odborná anglická terminologie
F7PBZOATP Odborná anglická terminologie (konverzace pro pokročilé)
F7PBZOPB1 Odborná praxe bloková I.
F7PBZOPB2 Odborná praxe bloková II.
F7PBZOPB3 Odborná praxe bloková III.
F7PBZOPB4 Odborná praxe bloková IV.
F7PBZOPB5 Odborná praxe bloková V.
F7PBZOPPE Odborná praxe na pediatrii
F7PBZORPNP Operační řízení přednemocniční neodkladné péče
F7PBZOSP1 Ošetřovatelské postupy I.
F7PBZOST2 Ošetřovatelské postupy II.
F7PBZOPPC Ošetřovatelský proces a potřeby člověka
F7PBZOSE Ošetřovatelství
F7PBZPALP Paliativní péče
F7PBZPE Pediatrie
F7PBZCVLGO Praktická cvičení z vnitřního lékařství, gerontologie a onkologie
F7PBZUS Praxe pod přímým vedením – úvodní soustředění
F7PBZPCH Přenosné choroby, základy mikrobiologie, hygieny, epidemiologie a imunologie
F7PBZPTV1 Profesní tělesná výchova I. – zvyšování fyzické zdatnosti
F7PBZPTV2 Profesní tělesná výchova II. – profesní sebeobrana
F7PBZPTV3 Profesní tělesná výchova III. – horolezectví
F7PBZPTV4 Profesní tělesná výchova IV. – plavání
F7PBZPP První pomoc
F7PBZPKKK Psychologie katastrof a krizové komunikace
F7PBZSBP Seminář k bakalářské práci
F7PBZSL Soudní lékařství
F7PBZUM1 Urgentní medicína I.
F7PBZUM2 Urgentní medicína II.
F7PBZUM3 Urgentní medicína III.
F7PBZVLGO Vnitřní lékařství, gerontologie a onkologie
F7PBZVDZS Výživa, dietetika a zdravý životní styl
F7PBZZLCHB Základy lékařské chemie a biochemie
F7PBZZOT Základy odborné terminologie
F7PBZZPF Základy patologické fyziologie
F7PBZZP Základy patologie
F7PBZZPSP Základy pedagogiky, speciální pedagogiky a edukace
F7PBZZPS Základy psychiatrie
F7PBZPPKP Základy psychoterapeutického přístupu a komunikace s pacientem
F7PBZRNM Základy radiologie, nukleární medicíny a radiační ochrany
F7PBZZSI Základy statistiky a informatiky
F7PBZZVZL Základy veřejného zdravotnictví a legislativa ve zdravotnictví
F7PBZZB Zdravotnická biofyzika
F7PBZZDP Zdravotnická psychologie
F7PBZZT Zdravotnická technika
F7PBZZVK Zimní výcvikový kurz
F7PBZZBP Zpracování bakalářské práce