Jste zde

F7PBZCHT1 - Chirurgie a traumatologie I.

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBZCHT1 Z 3 1P+2C česky
Vztahy:
Úspěšné absolvování předmětu F7PBZCHT1 je podmínkou pro zápis na předmět F7PBZCHT2.
Garant předmětu:
Jan Bříza
Přednášející:
Jan Bříza
Cvičící:
Pavel Böhm
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět se zabývá základy chirurgických oborů a traumatologie, reakcí organizmu na trauma, definicí a zásadami ošetření ran, zlomenin, a dalších typů poranění. Základy perioperační péče, základy terminologie.

Požadavky:

V rámci cvičení

Zápočet - splnění 2. zápočtových testů minimálně na 70 %.

V případě jednoho neúspěšného testu je možné absolvovat revizní test.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1. týden Definice chirurgických oborů, základy terminologie, základní výkony.

2. týden Trauma, definice, základní termíny, reakce organizmu na trauma.

3. týden Základy chirurgického vyšetření; antisepse, asepse.

4. týden Rána, definice, druhy ran, principy ošetření ran.

5. týden Zlomeniny, definice, typy, zásady ošetření, principy hojení.

6. týden Poranění svalů šlach a kloubů, definice, typy, zásady ošetření, principy hojení.

7. týden Poranění CNS definice, typy, zásady ošetření, principy hojení.

8. týden Poranění periferních nervů definice, typy, zásady ošetření, principy hojení.

9. týden Zásady ošetření, první pomoc, prvotní chirurgické ošetření. Antibiotika v chirurgii.

10. týden Operace, základní terminologie, příprava nemocného k operaci.

11. týden Operační zátěž, rizika; perioperační péče.

12. týden Operační přístupy.

13. týden Náhlé příhody břišní, definice, typy, zásady ošetření, principy léčení.

14. týden Závěrečné opakování, zápočtový test.

Osnova cvičení:

1. týden Úvod do předmětu, seznámení se s přístroji a vybavením.

2. týden Vyšetření pacienta pomocí algoritmu ABCDE a trauma-protokol cABCDE.

3. týden I.v. a i.o. zajištění cévního řečiště u traumatického pacienta.

4. týden Zajištění průchodnosti dýchacích cest bez pomůcek u traumatického pacienta a rizika s tím spojená.

5. týden Zajištění dýchacích cest se supraglotickými pomůckami u traumatického pacienta a rizika s tím spojená.

6. týden Zajištění dýchacích cest infraglotickými pomůckami u traumatického pacienta a rizika s tím spojená.

7. týden I. zápočtový test. Opakování probírané látky.

8. týden Zajištění dýchacích cest pomocí invazivních vstupů.

9. týden Fixace krční páteře, transport pacienta.

10. týden Krytí ran a zástava krvácení v přednemocniční a nemocniční neodkladné péči.

11. týden Asistence při malých chirurgických výkonech.

12. týden Modelové situace vycházející z reálných případů výjezdů ZZS – oblast chirurgie.

13. týden Modelové situace vycházející z reálných případů výjezdů ZZS – oblast traumatologie.

14. týden II. zápočtový test. Opakování probírané látky.

Cíle studia:

Seznámit se se základy obecné chirurgie a traumatologie pro záchranáře

Studijní materiály:

Povinná literatura:

. SPILKA, Jiří, Miroslav ZEMAN et al. Chirurgie pro bakaláře. 1. vyd. Praha: 1. LF UK, 168 s. ISBN 978-80-260-3421-6. Dostupná z: https://el.lf1.cuni.cz/chirurgie-pro-bakalare/.

. MATEK, Jan, Miroslav ZEMAN et al. První pomoc pro bakaláře. 1. vyd. Praha: 1. LF UK, 103 s. ISBN 978-80-260-3459-9. Dostupná z: https://el.lf1.cuni.cz/prvni-pomoc-pro-bakalare/.

Doporučená literatura:

. ZEMAN, Miroslav a Zdeněk KRŠKA. Chirurgická propedeutika. 3., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011, 512 s. ISBN 978-80-247-3770-6.

Poznámka:

povinný předmět

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Cvičení: 
PřílohaVelikost
PDF icon Intraoseální vstupy1.19 MB

Ostatní: 
PřílohaVelikost
PDF icon Harmonogram cvičení 2022/2023114.47 KB