Jste zde

Bezpečnost a ochrana obyvatelstva - prezenční a kombinovaná forma

Kód Název
F7PBPAMN Analýza, metody a nástroje řešení krizových situací
F7PBPAOK Anglická odborná konverzace
F7PBPAOT Anglická odborná terminologie
F7PBPBAZP Bezpečnostní aspekty zahraniční politiky
F7PBPBSS Bezpečnostní systém státu
F7PBPBO Biologická ochrana
F7PBPBIC Biologie člověka
F7PBPCHO Chemická ochrana
F7PBPCHE Chemie pro bakaláře
F7PBPENV Environmentální bezpečnost
F7PBPFYZ Fyzika pro bakaláře
F7PBPHKP Havarijní a krizové plánování
F7PBPHOPKS Hospodářská opatření pro krizové stavy
F7PBPIKB Informační a kybernetická bezpečnost
F7PBPISKR Informační systémy pro podporu krizového řízení
F7PBPIZS Integrovaný záchranný systém
F7PBPKRI Kriminalistika
F7PBPKRL Kriminologie
F7PBPKRZ Krizové řízení ve zdravotnictví
F7PBPMKR1 Management pro krizové řízení I
F7PBPMKR2 Management pro krizové řízení II
F7PBPMVP Metodologie výzkumné práce
F7PBPOPBE Objektová a personální bezpečnost
F7PBPOST Obrana státu
F7PBPOMC Ochrana měkkých cílů
F7PBPOO Ochrana obyvatelstva
F7PBPOP Odborná praxe
F7PBPODK Odborný kurz
F7PBPPRST Pravděpodobnost a statistika
F7PBPPPP Předlékařská pomoc a péče
F7PBPPRR Prevence a řízení rizik
F7PBPPMU Prevence mimořádných událostí
F7PBPPB Psychologie bezpečnosti
F7PBPRO Radiační ochrana
F7PBPRB Radiobiologie
F7PBPSO1 Sebeobrana I
F7PBPSO2 Sebeobrana II
F7PBPSMP Seminář k bakalářské práci
F7PBPSL Soudní lékařství
F7PBPSPVS Správní právo, veřejná správa a samospráva na úseku krizového řízení
F7PBPTV1 Tělesná výchova I
F7PBPTV2 Tělesná výchova II
F7PBPTRZ Teorie řízení zásahu složek IZS
F7PBPTSP Teorie státu a práva
F7PBPTEXT Terorismus a extremismus
F7PBPTX Toxikologie
F7PBPTP Týmový projekt
F7PBPVPVP Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek
F7PBPVZHN Vývoj a současnost zbraní hromadného ničení
F7PBPZIT Základy informačních technologií
F7PBPZNZM Základy nauky o zbraních a munici
F7PBPZP Základy pyrotechniky
F7PBPZTP Základy trestního práva
F7PBPZZT Základy záchranářské techniky
F7PBPZBP Zpracování bakalářské práce