Jste zde

Civilní nouzové plánování - prezenční a kombinovaná forma studia

Kód Název
17PMCOOP CBRNE - Ochranná opatření
17PMCOZP CBRNE - Organizace zdravotnické pomoci
F7PMCCBRNO CBRNE-ochranná opatření
F7PMCCHB Chemická bezpečnost
17PMCCHB Chemická bezpečnost
F7PMCFP Forenzní psychologie
17PMCFPK Forenzní psychologie a komunikační dovednosti
F7PMCFMVP Formy a metody vědecké práce
17PMCHOK Hospodářská opatření pro krizové stavy, kritická infrastruktura
17PMCINA Informační analytika
17PMCIT Informační technologie
F7PMCIT Informační technologie
17PMCIZS IZS a řešení krizových situací
F7PMCIZS IZS a řešení mimořádných událostí
17PMCJRB Jaderná a radiační bezpečnost
F7PMCKRVS Krizové řízení ve veřejné správně
17PMCKZD Krizové zdravotnictví
F7PMCKZ Krizové zdravotnictví
17PMCMKR Management a krizové řízení
F7PMCMKR Management a krizové řízení
17PMCMRK Metody analýzy a řízení rizik
F7PMCMARR Metody analýzy a řízení rizik
17PMCPBP Mezinárodní prostředí bezpečnostní politiky
F7PMCMPBP Mezinárodní prostředí bezpečnostní politiky
17PMCNPL Nouzové plánování
17PMCOPB Obecní policie, nestátní bezpečnostní služby
F7PMCOO Ochrana obyvatelstva
17PMCOKKP Odborné kurzy krizové přípravy
F7PMCOKKP Odborný kurz krizové přípravy
F7PMCSMCBRN Praktické a simulované metody řešení CBRN událostí
17PMCPOZ Praxe podle odborného zaměření posluchače
F7PMCPOZ Praxe podle odborného zaměření studenta
17PMCPOK Prevence a odhalování kriminality
F7PMCPOK Prevence a odhalování kriminality
17PMCZDP Příprava a zpracování diplomové práce
17PMCPKS Psychologie krizových situací
F7PMCPKS Psychologie krizových situací
F7PMCROJB Radiační ochrana a jaderná bezpečnost
F7PMCKANJ Rozvoj komunikačních dovedností v anglickém jazyce
F7PMCSDP Seminář k diplomové práci
17PMCSDP Seminář k diplomové práci
F7PMCSMRKS Simulované metody a formy řešení typických krizových situací
17PMCSPP Správní a policejní právo
F7PMCSPVS Správní právo a veřejná správa
17PMCSZK Státní správa v krizovém řízení
17PMCSVB Systém a zásady vnitřní bezpečnosti
F7PMCSZVB Systém a zásady vnitřní bezpečnosti
F7PMCHOPKS Systém hospodářských opatření pro krizové stavy
17PMCTPP1 Teorie profesní přípravy bezpečnostních sborů I
17PMCTPP2 Teorie profesní přípravy bezpečnostních sborů II
F7PMCTPPZBS Teorie profesní přípravy záchranných a bezpečnostních sborů
F7PMCTPBS Terorismus pro pracovníky bezpečnostního systému
17PMCTBS Terorismus pro pracovníky bezpečnostního systému
F7PMCTPOO Týmový projekt zaměřený na civilní nouzové plánování a ochranu obyvatelstva
17PMCTPR Týmový projekt zaměřený na ochranu obyvatelstva
17PMCUP Úvod do programování
F7PMCVSM Vybrané statistické metody
17PMCVSM Vybrané statistické metody
F7PMCZOS Zajišťování obrany státu
F7PMCZUM Základy urgentní medicíny
17PMCZMU Zásady zdravotnické pomoci při mimořádných událostech
17PMCZTE Zásahová technika součástí IZS
F7PMCZTIZS Zásahová technika součástí IZS
17PMCZOSA Zdroje a procesy pro bezpečnost a obranu státu
17PMCZOS Zdroje a procesy pro bezpečnost a obranu státu
F7PMCZDP Zpracování diplomové práce