Jste zde

Civilní nouzové plánování - prezenční forma studia

Kód Název
17PMCOOP CBRNE - Ochranná opatření
17PMCOZP CBRNE - Organizace zdravotnické pomoci
17MCOOP CBRNE-Ochranná opatření
17MCOZP CBRNE-Organizace zdravotnické pomoci
17MCCHB Chemická bezpečnost
17PMCCHB Chemická bezpečnost
17MCFPK Forenzní psychologie a komunikační dovednosti
17PMCFPK Forenzní psychologie a komunikační dovednosti
17MCHOK Hospodářská opatření pro krizové stavy, kritická infrastruktura
17PMCHOK Hospodářská opatření pro krizové stavy, kritická infrastruktura
17MCINA Informační analytika
17PMCINA Informační analytika
17PMCIT Informační technologie
17MCIT Informační technologie
17PMCIZS IZS a řešení krizových situací
17MCIZS IZS a řešení krizových situací
17MCJRB Jaderná a radiační bezpečnost
17PMCJRB Jaderná a radiační bezpečnost
17MCKZD Krizové zdravotnictví
17PMCKZD Krizové zdravotnictví
17PMCMKR Management a krizové řízení
17MCMKR Management a krizové řízení
17PMCMRK Metody analýzy a řízení rizik
17MCMRK Metody analýzy a řízení rizik
17MCPBP Mezinárodní prostředí bezpečnostní politiky
17PMCPBP Mezinárodní prostředí bezpečnostní politiky
17PMCNPL Nouzové plánování
17MCNPL Nouzové plánování
17PMCOPB Obecní policie, nestátní bezpečnostní služby
17MCOPB Obecní policie, nestátní bezpečnostní služby
17MCOKP Oborné kurzy krizové přípravy (podle výběru)
17PMCOKKP Odborné kurzy krizové přípravy
17PMCPOZ Praxe podle odborného zaměření posluchače
17MCPOZ Praxe podle odborného zaměření posluchače (SÚJBCHO, pracoviště IZS, oddělení krizového řízení)
17PMCPOK Prevence a odhalování kriminality
17MCPOK Prevence a odhalování kriminality
17MCZDP Příprava a zpracování diplomové práce
17PMCZDP Příprava a zpracování diplomové práce
17MCPKS Psychologie krizových situací
17PMCPKS Psychologie krizových situací
17PMCSDP Seminář k diplomové práci
17PMCSPP Správní a policejní právo
17MCSPP Správní právo a policejní právo
17PMCSZK Státní správa v krizovém řízení
17MCSZK Státní správa v krizovém řízení
17MCSVB Systém a zásady vnitřní bezpečnosti
17PMCSVB Systém a zásady vnitřní bezpečnosti
17MCTPP1 Teorie profesní přípravy bezpečnostních sborů I
17PMCTPP1 Teorie profesní přípravy bezpečnostních sborů I
17PMCTPP2 Teorie profesní přípravy bezpečnostních sborů II
17MCTPP2 Teorie profesní přípravy bezpečnostních sborů II.
17PMCTBS Terorismus pro pracovníky bezpečnostního systému
17MCTBS Terorismus pro pracovníky bezpečnostního systému
17PMCTPR Týmový projekt zaměřený na ochranu obyvatelstva
17MCTPO Týmový projekt zaměřený na ochranu obyvatelstva
17PMCUP Úvod do programování
17PMCVSM Vybrané statistické metody
17MCVSM Vybrané statistické metody
17MCZFG Základy forenzní genetiky
17MCZTM Základy telemedicíny
17PMCZMU Zásady zdravotnické pomoci při mimořádných událostech
17MCZMU Zásady zdravotnické pomoci při mimořádných událostech
17MCZTE Zásahová technika součástí IZS
17PMCZTE Zásahová technika součástí IZS
17MCZOS Zdroje a procesy pro bezpečnost a obranu státu
17PMCZOSA Zdroje a procesy pro bezpečnost a obranu státu
17PMCZOS Zdroje a procesy pro bezpečnost a obranu státu