Jste zde

Civilní nouzové plánování - prezenční a kombinovaná forma studia

Kód Název
F7PMCSTMW Bezpečnostní hrozby v moderním světě
F7PMCCBRNO CBRNE-ochranná opatření
F7PMCCHB Chemická bezpečnost
F7PMCFPA Forenzní psychologie
F7PMCFP Forenzní psychologie
F7PMCFMVP Formy a metody vědecké práce
F7PMCIT Informační technologie
F7PMCIZS IZS a řešení mimořádných událostí
F7PMCKRVS Krizové řízení ve veřejné správě
F7PMCKRVSA Krizové řízení ve veřejné správě
F7PMCKZA Krizové zdravotnictví
F7PMCKZ Krizové zdravotnictví
F7PMCMKR Management a krizové řízení
F7PMCMARR Metody analýzy a řízení rizik
F7PMCMPBP Mezinárodní prostředí bezpečnostní politiky
F7PMCOO Ochrana obyvatelstva
F7PMCOKKP Odborný kurz krizové přípravy
F7PMCSMCBRN Praktické a simulované metody řešení CBRN událostí
F7PMCPOZ Praxe podle odborného zaměření studenta
F7PMCPOK Prevence a odhalování kriminality
F7PMCPKSA Psychologie krizových situací
F7PMCPKS Psychologie krizových situací
F7PMCROJB Radiační ochrana a jaderná bezpečnost
F7PMCKANJ Rozvoj komunikačních dovedností v anglickém jazyce
F7PMCSDPA Seminář k diplomové práci
F7PMCSDP Seminář k diplomové práci
F7PMCSMRKS Simulované metody a formy řešení typických krizových situací
F7PMCSPVS Správní právo a veřejná správa
F7PMCSZVB Systém a zásady vnitřní bezpečnosti
F7PMCHOPKS Systém hospodářských opatření pro krizové stavy
F7PMCTPPZBS Teorie profesní přípravy záchranných a bezpečnostních sborů
F7PMCTPBS Terorismus pro pracovníky bezpečnostního systému
F7PMCTPOO Týmový projekt zaměřený na civilní nouzové plánování a ochranu obyvatelstva
F7PMCVSMA Vybrané statistické metody
F7PMCVSM Vybrané statistické metody
F7PMCZOSA Zajišťování obrany státu
F7PMCZOS Zajišťování obrany státu
F7PMCZUM Základy urgentní medicíny
F7PMCZTIZS Zásahová technika součástí IZS
F7PMCZDP Zpracování diplomové práce