Jste zde

Zdravotnické záchranářství (od AR 24/25) - prezenční forma

Kód Název
F7PBZ1AF1 Anatomie a fyziologie člověka I.
F7PBZ1AF2 Anatomie a fyziologie člověka II.
F7PBZ1ARI1 Anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče I.
F7PBZ1ARI2 Anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče II.
F7PBZ1ARI3 Anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče III.
F7PBZ1BCH Biochemie
F7PBZ1CHT1 Chirurgie a traumatologie I.
F7PBZ1CHT2 Chirurgie a traumatologie II.
F7PBZ1EZ Etika ve zdravotnictví
F7PBZ1FTX Farmakologie a toxikologie
F7PBZ1GYP Gynekologie a porodnictví
F7PBZ1HTL Hematologie a transfuzní lékařství
F7PBZ1IOPB1 Individuální odborná praxe bloková I.
F7PBZ1IOPB2 Individuální odborná praxe bloková II.
F7PBZ1IOPB3 Individuální odborná praxe bloková III.
F7PBZ1IOPB4 Individuální odborná praxe bloková IV.
F7PBZ1IOP1 Individuální odborná praxe I.
F7PBZ1IOP2 Individuální odborná praxe II.
F7PBZ1IZS Integrovaný záchranný systém
F7PBZ1KP Klinická propedeutika
F7PBZ1KLO Klinické obory
F7PBZ1KOP Komunitní péče
F7PBZ1KHZ Kurz horské záchrany
F7PBZ1KPD Kurz praktických dovedností
F7PBZ1KPSP Kurz pravidel silničního provozu, teorie řízení a nácviku navigace
F7PBZ1CBRN Kurz problematiky CBRNE
F7PBZ1LRP Léčebně rehabilitační péče
F7PBZ1MAZ Management a administrativa ve zdravotnictví
F7PBZ1MK Medicína katastrof
F7PBZ1MVP Metodologie výzkumné práce
F7PBZ1MEH Mikrobiologie, epidemiologie a hygiena
F7PBZ1MUM1 Modelové situace v urgentní medicíně I.
F7PBZ1MSUM2 Modelové situace v urgentní medicíně II
F7PBZ1NEU Neurologie
F7PBZ1OVP Obecná a vývojová psychologie
F7PBZ1OAT Odborná anglická terminologie
F7PBZ1LAT Odborná latinská terminologie
F7PBZ1OPB1 Odborná praxe bloková I.
F7PBZ1OPB2 Odborná praxe bloková II.
F7PBZ1OPB3 Odborná praxe bloková III.
F7PBZ1OPB4 Odborná praxe bloková IV.
F7PBZ1OPPE Odborná praxe na pediatrii
F7PBZ1PNP1 Operační řízení přednemocniční neodkladné péče I.
F7PBZ1PNP2 Operační řízení přednemocniční neodkladné péče II.
F7PBZ1OP1 Ošetřovatelské postupy I.
F7PBZ1OP2 Ošetřovatelské postupy II.
F7PBZ1OPC1 Ošetřovatelský proces a potřeby člověka I.
F7PBZ1OPC2 Ošetřovatelský proces a potřeby člověka II.
F7PBZ1PALP Paliativní péče
F7PBZ1ZPF Patologie a patologická fyziologie
F7PBZ1PE Pediatrie
F7PBZ1PCKO Praktická cvičení z klinických oborů
F7PBZ1TV1 Profesní tělesná výchova I. – zvyšování fyzické zdatnosti
F7PBZ1TV2 Profesní tělesná výchova II. – profesní sebeobrana
F7PBZ1PTV3 Profesní tělesná výchova III. – horolezectví
F7PBZ1PTV4 Profesní tělesná výchova IV. – plavání
F7PBZ1PP První pomoc
F7PBZ1PKK Psychologie katastrof a krizové komunikace
F7PBZ1SBP Seminář k bakalářské práci
F7PBZ1OSE Teorie ošetřovatelství
F7PBZ1TKO Transkulturní ošetřovatelství
F7PBZ1UM1 Urgentní medicína I.
F7PBZ1UM2 Urgentní medicína II.
F7PBZ1UM3 Urgentní medicína III.
F7PBZ1VZ Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví
F7PBZ1VLG Vnitřní lékařství a gerontologie
F7PBZ1ZSP Základy pedagogiky, speciální pedagogiky a edukace
F7PBZ1ZPS Základy psychiatrie
F7PBZ1PPKP Základy psychoterapeutického přístupu a komunikace s pacientem
F7PBZ1ZRO Základy radiologie, radiační ochrana
F7PBZ1ZRK Základy řízení kvality poskytovaných zdravotních služeb
F7PBZ1ZSI Základy statistiky a informatiky
F7PBZ1ZZP Základy zdravotnického práva
F7PBZ1ZB Zdravotnická biofyzika
F7PBZ1ZDP Zdravotnická psychologie
F7PBZ1ZT Zdravotnická technika
F7PBZ1ZVK Zimní výcvikový kurz
F7PBZ1ZBP Zpracování bakalářské práce