Jste zde

Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - prezenční forma

Kód Název
F7PBLAF1 Anatomie a fyziologie člověka I.
F7PBLAF2 Anatomie a fyziologie člověka II.
F7PBLBP Bakalářská práce
F7PBLBCH1 Biochemie I.
F7PBLBCH2 Biochemie II.
F7PBLEVZ Etika ve zdravotnictví
F7PBLFYZ Fyzika
F7PBLGEN Genetika
F7PBLHTS1 Hematologie a transfuzní služba I.
F7PBLHTS2 Hematologie a transfuzní služba II.
F7PBLHHT Histologie a histologické techniky
F7PBLILP Individuální letní praxe (biochemie)
F7PBLISZ Informační systémy ve zdravotnictví
F7PBLKBCH1 Klinická biochemie I.
F7PBLKBCH2 Klinická biochemie II.
F7PBLKGE Klinická genetika
F7PBLKIM Klinická imunologie
F7PBLKMB Klinická mikrobiologie
F7PBLLPR Laboratorní praxe (hematologie a transfuziologie, histologie, biochemie, mikrobiologie, imunolgie)
F7PBLLPB Laboratorní praxe - biochemie
F7PBLLPG Laboratorní praxe - genetika a molekulární biologie
F7PBLLPHT Laboratorní praxe - hematologie a transfuziologie
F7PBLLPI Laboratorní praxe - imunologie
F7PBLLPM Laboratorní praxe - mikrobiologie
F7PBLLZP Laboratorní zdravotnické přístroje
F7PBLMAZ Management a administrativa ve zdravotnictví
F7PBLMVV Metodologie vědeckého výzkumu
F7PBLMIM Mikroskopické metody
F7PBLMOB Molekulární biologie
F7PBLCHLV Obecná chemie a základní laboratorní výpočty
F7PBLOMB Obecná mikrobiologie
F7PBLOBM Odběry biologického materiálu
F7PBLOATP Odborná anglická terminologie (pokročilí)
F7PBLOATZ Odborná anglická terminologie (začátečníci)
F7PBLOPL Organizace a provoz laboratoře
F7PBLPMS Pravděpodobnost a matematická statistika
F7PBLZLZ Příprava na zkoušku pro práci s laboratorními zvířaty
F7PBLPPO První pomoc
F7PBLRAO Radiační ochrana
F7PBLSBP Seminář k bakalářské práci
F7PBLSL Soudní lékařství
F7PBLSLP Správná laboratorní praxe
F7PBLSMJ Systém managementu jakosti v laboratoři
F7PBLVMOVZ Vyšetřovací metody v ochraně veřejného zdraví
F7PBLZACH Základy analytické chemie
F7PBLZF Základy farmakologie a radiofarmakologie
F7PBLZHE Základy hygieny a epidemiologie
F7PBLZII Základy imunologie a imunochemie
F7PBLZLT Základy laboratorní techniky
F7PBLOBC Základy obecné biologie a cytologie
F7PBLZPA Základy patologie
F7PBLZRF Základy radiobiologie a fotobiologie
F7PBLZTXL Základy toxikologie
F7PBLZVZ Základy veřejného zdravotnictví a legislativa ve zdravotnictví
F7PBLZBF Zdravotnická biofyzika
F7PBLZPK Zdravotnická psychologie a komunikace
F7PBLZOD Zpracování obrazových dat v laboratorní diagnostice