Jste zde

F7PBLZII - Základy imunologie a imunochemie

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBLZII Z,ZK 5 2P+2L česky
Vztahy:
Úspěšné absolvování předmětu F7PBLZII je podmínkou pro zápis na předmět F7PBLKIM.
Úspěšné absolvování předmětu F7PBLZII je podmínkou pro zápis na předmět F7PBLLPR.
Garant předmětu:
Taťána Jarošíková
Přednášející:
Taťána Jarošíková
Cvičící:
Romana Široká
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

V rámci předmětu se studenti seznámí se strukturami a fyziologickou funkcí imunitního systému, s jeho tkáněmi, buňkami a molekulami, s mechanizmy přirozené i získané imunity. Seznámí se též s teoretickou podstatou poruch imunitních funkcí, imunodeficitními stavy, autoimunitami i stavy hypersensitivity.

V rámci praktických cvičení se pak seznámí teoreticky i prakticky s principy vybraných imunologických vyšetřovacích metod, jejich provedením a vyhodnocením.

Požadavky:

Podmínky pro získání zápočtu:

1. 2 testy – minimálně 60% úspěšnost (termíny – 1. po 7. týdnu, 2. po 13. týdnu).

2. 100% docházka u praktických cvičení.

3. Odevzdané všechny protokoly z praktických úloh.

Podmínky pro zkoušku:

1. Úspěšné absolvování písemného testu, 25 otázek s výběrem 1 správné odpovědi nebo doplňování pojmů, či přiřazování otázek a odpovědí. Pro pokračování k ústní zkoušce minimální úspěšnost testu 60 %.

2. Ústní zkoušení z probrané látky.

Osnova přednášek:

•Imunologie – základní pojmy a funkce.

•Orgány a tkáně imunitního systému.

•Buňky a molekuly účastnící se imunitní odpovědi.

•Nespecifická imunita – buněčné složky (fagocyty, fagocytóza).

•Nespecifická imunita – humorální složky (komplementový systém).

•Zánět.

•Lymfocyty B. Imunoglobuliny a B buněčné receptory.

•Biologie T buňky, prezentace antigenu, funkce T buněk.

•Cytokiny a chemokiny.

•Antiinfekční imunita.

•Imunizace.

•Imunopatologické stavy hypersensitivity – alergie

•Transplantace.

•Imunodeficience.

Osnova cvičení:

•Zásady práce v imunologické laboratoři. Bezpečnost práce.

•Protilátky jako imunologické reagens. Monoklonální protilátky, využití v laboratorní diagnostice. (S)

•Reakce antigen-protilátka in vitro. Primární a sekundární interakce. Přehled sérologických reakcí. Specifičnost a citlivost. Titrace séra. (L)

•Aglutinační reakce přímé a nepřímé. (L)

•Precipitační reakce. (L)

•Turbidimetrické metody. Blottingové metody. Western-Blott . (L)

•Enzymové imunoanalýzy ELISA. (L)

•RIA. Průkaz IgE. (L)

•Vyšetření komplementového systému. Průkaz cirkulujících a deponovaných imunokomplexů. RVK. (L)

•Průtoková cytometrie. Funkční testy lymfocytů. (S)

•Imunofluorescence. Využití při identifikaci antigenů a průkazu protilátek. (S)

•Teoretické základy alergických reakcí. (S)

•In vitro testy k průkazu alergické senzibilizace. (L)

•Imunoelektroforetické metody. Imunofixace. (S)

•Zápočtový test.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•HOŘEJŠÍ, Václav, Jiřina BARTŮŇKOVÁ, Tomáš BRDIČKA a Radek ŠPÍŠEK. Základy imunologie. 6., aktualizované vydání. Praha: Triton, 2017. ISBN 978-80-7553-250-3.

•JÍLEK, Petr. Imunologie: stručně, jasně, přehledně. 4. přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2019. ISBN 978-80-271-0595-3.

•BARTŮŇKOVÁ, Jiřina a Milan PAULÍK. Vyšetřovací metody v imunologii 2. přeprac. a dopl. vyd. Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3533-7.

Doporučená literatura:

•FERENČÍK, Miroslav, Jozef ROVENSKÝ, Vladimír MAŤHA a Jaroslav UTĚŠENÝ. Ilustrovaný slovník imunologie a alergologie. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: Galén, 2011. ISBN 978-80-7262-762-2.

DETTMER Philipp, Podnázev: A Journey into the Mysterious System That Keeps You Alive. Nakladatelství Hodder and Stoughton, 368 s. 2021.

ISBN: 978-152-936-068-4.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: