Jste zde

Fyzioterapie (od AR 21/22) - prezenční forma

Kód Název
F7PBFA1 Anatomie I.
F7PBFA2 Anatomie II.
F7PBFBAL Balneoterapie
F7PBFBLG Biologie
F7PBFBBM Biomechanika a biomateriály
F7PBFCHIR Chirurgie
F7PBFEGE Ergoterapie a ergonomie
F7PBFEVZ Etika ve zdravotnictví
F7PBFFPF Fyziologie a patofyziologie
F7PBFFPE Fyzioterapie v pediatrii
F7PBFMTPK Fyzioterapie – metody, terapeutické postupy a koncepty
F7PBFGYP Gynekologie a porodnictví
F7PBFHEO Hygiena, epidemiologie a ochrana veřejného zdraví
F7PBFISZ Informační systémy ve zdravotnictví
F7PBFKNZP1 Kineziologie a patokineziologie I.
F7PBFKNZP2 Kineziologie a patokineziologie II.
F7PBFKOMP Komunikace s pacientem
F7PBFKP Komunitní péče
F7PBFLTV Léčebná tělesná výchova
F7PBFMAZ Management a administrativa ve zdravotnictví
F7PBFMMT Masáž a měkké techniky
F7PBFMVP Metodologie výzkumné práce
F7PBFNEU Neurologie
F7PBFOATP Odborná anglická terminologie (pokročilí)
F7PBFOATZ Odborná anglická terminologie (začátečníci)
F7PBFOPAR1 Odborná praxe na ambulantním rehabilitačním oddělení I.
F7PBFOPAR2 Odborná praxe na ambulantním rehabilitačním oddělení II.
F7PBFOPAR3 Odborná praxe na ambulantním rehabilitačním oddělení III.
F7PBFOPRLN1 Odborná praxe na rehabilitačním lůžkovém zařízení nemocnice I.
F7PBFOPRL2 Odborná praxe na rehabilitačním lůžkovém zařízení nemocnice II.
F7PBFOPRL3 Odborná praxe na rehabilitačním lůžkovém zařízení nemocnice III.
F7PBFOPRU1 Odborná praxe v rehabilitačním ústavu I.
F7PBFOPRU2 Odborná praxe v rehabilitačním ústavu II.
F7PBFOPRU3 Odborná praxe v rehabilitačním ústavu III.
F7PBFORT Ortopedie a traumatologie
F7PBFPED Pediatrie
F7PBFPASH Pohybové aktivity a sport handicapovaných
F7PBFPRO Protetika a ortotika
F7PBFPP První pomoc
F7PBFRP Rehabilitační propedeutika
F7PBFRPF Robotické přístroje ve fyzioterapii
F7PBFSBP Seminář k bakalářské práci
F7PBFSPR Sociální a pracovní rehabilitace
F7PBFSA1 Sportovní aktivity I.
F7PBFSA2 Sportovní aktivity II.
F7PBFSA3 Sportovní aktivity III.
F7PBFUBM Úvod do biomechaniky
F7PBFVKO1 Vybrané klinické obory, vnitřní lékařství a geriatrie I.
F7PBFVKO2 Vybrané klinické obory, vnitřní lékařství a geriatrie II.
F7PBFVPF Vyšetřovací postupy ve fyzioterapii
F7PBFMPTF Využití moderní přístrojové techniky ve fyzioterapii pro diagnostiku
F7PBFVPT Využití přístrojové techniky ve fyzikálních léčebných metodách
F7PBFZOT Základy odborné terminologie
F7PBFZPAT Základy patologie
F7PBFZPSPE Základy pedagogiky, speciální pedagogiky a edukace
F7PBFZPSY Základy psychiatrie
F7PBFZRMM1 Základy reflexních a manuálních metod -Bobath koncept, metoda L.Mojžíšové I.
F7PBFZRMM2 Základy reflexních a manuálních metod – Bobath koncept, metoda L. Mojžíšové II.
F7PBFZRS Základy rehabilitačních systémů
F7PBFRKPZS Základy řízení kvality poskytovaných zdravotních služeb
F7PBFZSI Základy statistiky a informatiky
F7PBFZVZL Základy veřejného zdravotnictví a legislativa ve zdravotnictví
F7PBFZTV1 Zdravotní tělesná výchova I.
F7PBFZTV2 Zdravotní tělesná výchova II.
F7PBFZB Zdravotnická biofyzika
F7PBFZDRP Zdravotnická psychologie
F7PBFZPBP Zpracování bakalářské práce