Jste zde

F7PBFKNZP2 - Kineziologie a patokineziologie II.

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBFKNZP2 ZK 3 2P česky
Přednášející:
Sandra Marková
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Kineziologie je věda o pohybu a jeho řízení. Patokineziologie je nově budovaná vědní disciplína rozvíjená především na amerických vysokých školách. Patokineziologie je obor studující pohybové aktivity ovlivněné určitým onemocněním pohybového systému a dalších logistických systémů. U obou disciplín jde o aplikované vědy, vycházející ze znalostí funkční anatomie, fyziologie, biomechaniky, neurověd a patologie. Jde o nový koncept, který bude přesněji kodifikován připravenou učebnicí, která je v našem písemnictví prioritní (Dylevský, I. Klinická kineziologie a patokineziologie 1. a 2. díl, Grada 2018). Klinická kineziologie a patokineziologie v navrženém rozsahu a uspořádání má ambici stát se základním teoretickým východiskem rehabilitačních oborů, včetně fyzioterapie. Koncepci klinické kineziologie a patokineziologie zachycují témata přednášek.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: závěrečný písemný test (75% úspěšnost u testu), u druhého reparátu ústní zkouška garantem předmětu.

Požadavky na studenta: průběžná příprava.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1. týden Klinická kineziologie a patokineziologie viscerální motoriky.

2. týden Klinická kineziologie a patokineziologie ideomotoriky.

3. týden Klinická kineziologie a patokineziologie hrudní a břišní stěny.

4. týden Klinická kineziologie a patokineziologie horní končetiny.

5. týden Klinická kineziologie a patokineziologie dolní končetiny.

6. týden Klinická kineziologie a patokineziologie prototypových a sportovních pohybových aktivit.

7. týden Nové pohledy na uspořádání spojů CNS – kvantové dráhy.

8. týden Neurofyziologie motorické paměti.

9. týden Metodologie neurověd.

10. týden Nové poznatky neurověd – diskuzní panel.

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura: Povinná literatura:

•DYLEVSKÝ, Ivan. Klinická kineziologie a patokineziologie 1. a 2. díl. Praha: Grada, 2018, 860 s. (v tisku).

•DYLEVSKÝ, Ivan. Obecná kineziologie, 1. díl. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 190 s. ISBN 978-80-247-1649-7.

•DYLEVSKÝ, Ivan. Speciální kineziologie, 2. díl. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, 190 s. ISBN 978-80-247-1649-8.

Doporučená literatura:

•VÉLE, František. Kineziologie. Praha: Triton, 2006, 374 s. ISBN 80-2754-837-9

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: