Jste zde

Optika a optometrie (od AR 21/22) - prezenční forma

Kód Název
F7PBOAF1 Anatomie a fyziologie člověka I.
F7PBOAF2 Anatomie a fyziologie člověka II.
F7PBOAFPO Anatomie a fyziologie oka a obecná a speciální patologie
F7PBOBP Bakalářská práce
F7PBOBV Binokulární vidění
F7PBOBCH Biochemie pro optometristy
F7PBOBLG Biologie pro optometristy
F7PBOBT Brýlové technologie
F7PBOCHO Chemie pro optometristy
F7PBOEVO Ekonomika a vedení obchodu
F7PBOFO Farmakologie oka
F7PBOFYZ Fyzika pro optometristy
F7PBOGMB Genetika a molekulární biologie pro optometristy
F7PBOHO Histologie obecná a histologie oka
F7PBOHE Hygiena a epidemiologie
F7PBOITT Informační technologie a telemedicína
F7PBOKC1 Kontaktní čočky I.
F7PBOKC2 Kontaktní čočky II.
F7PBOKRV Korekce refrakčních vad
F7PBOLTL Lékařská terminologie a latina pro optometristy
F7PBOMCH Makromolekulární chemie pro optometristy
F7PBOMAZ Management a administrativa ve zdravotnictví
F7PBOMVV Metodologie vědeckého výzkumu
F7PBOMI Mikrobiologie a imunologie
F7PBONR Nauka o refrakci
F7PBONMP Návrh a management projektu
F7PBOATO Odborná anglická terminologie pro optiky a optometristy
F7PBOP1 Odborná praxe I.
F7PBOP2 Odborná praxe II.
F7PBOOFP Oftalmologické přístroje
F7PBOOK1 Oftalmologie - patologie, klinika I.
F7PBOOK2 Oftalmologie - patologie, klinika II.
F7PBOOP1 Optická praktika I.
F7PBOOP2 Optická praktika II.
F7PBOOPAT Optické pomůcky a asistivní technologie pro osoby se zrakovým postižením
F7PBOOF Optika fyzikální
F7PBOOGB Optika geometrická a brýlová
F7PBOOVP Optometrie v praxi
F7PBOPTDK Perspektivní technologie pro diagnostiku a korekci zraku
F7PBOPZP Problematika osob se zrakovým postižením
F7PBOPVZ Prodejní dovednosti a vedení zaměstnanců
F7PBOPPP Programové prostředky počítačů a základy zpracování dat
F7PBOPO Projekt OPT
F7PBOPP První pomoc
F7PBOPSO Psychologie a komunikace
F7PBOSRB Strabologie a základy ortoptiky
F7PBOSUR1 Subjektivní refrakce I.
F7PBOSUR2 Subjektivní refrakce II.
F7PBOUO Úvod do optiky a optometrie
F7PBOVKM Vybrané kapitoly z matematiky pro optometristy
F7PBOVZF Vyšetřování zrakových funkcí
F7PBOZFO Základy fyziologické optiky
F7PBOZPE Základy pedagogiky a edukace
F7PBOZSM Základy statistiky a zpracování měření
F7PBOVLZ Základy veřejného zdravotnictví a legislativa ve zdravotnictví
F7PBOEO Zdravotnická etika