Jste zde

F7PBOFO - Farmakologie oka

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBOFO Z 2 2P česky
Garant předmětu:
Ján Lešták
Přednášející:
Ján Lešták
Cvičící:
Ján Lešták
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Farmakokinetika léků do oka, aplikace léků, jejich léčebný efekt a nežádoucí účinky. Nejčastěji používané léky

Požadavky:

Složení zápočtového testu. Otázky budou složeny jen z odpřednášené látky.

Osnova přednášek:

1. farmakokinetika látek do oka

2. způsoby podávání očních léků

3. parasympatomimetika a parasympatolytika, sympatomimetika a sympatolytika

4. prostaglandiny, blokátory karboanhydrázy, osmotické látky

5. antiseptika, antibakteriální léky, antibiotika, antivirová, antifugální, antiamébová léčiva

6. kortikoidy a nesteroidní antiflogistika

7. antialergika, sympatomimetika, antihistaminika, léky stabilizující žírné buňky

8. lokální anestetika, léky používané k diagnostickém účelům, mydriatika a cykloplegika,

9-10. léčiva používané při nedostatku slz, léčiva s epitelizačním, metabolickým nebo antiproliferačním účinkem

11-12. léčiva používaná při nedostatku slz, léčiva s epitelizačním, metabolickým nebo antiproliferačním účinkem

13. nežádoucí účinky léků na oko

14. shrnutí

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit se aplikací léků do oka, jejich efektem, nežádoucími účinky. Zvláštní důraz bude kladen na problematiku, se kterou se absolvent může setkat ve své praxi.

Studijní materiály:

[1] Heissigerová J a kol. Oftalmologie. Pro pregraduální a postgraduální přípravu. Maxdorf Jessenius, 2018. ISBN 978-80-7345-580-4.

[2] Lincová D a kol. Základní a aplikovaná farmakologie.Galen, 2005. ISBN 80-7262-168-8

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní - odkaz: 

odkaz na harmonogram přednášek: https://harm.fbmi.cvut.cz/B232/F7PBOFO/lec