Jste zde

Doktorské předměty - Biomedicínské inženýrství

Kód Název
F7DIAMI Advances in Microwave Imaging
F7DIAB Analytical Biochemistry
F7DIAMP Analýza a modelování procesů zdravotnických zařízení
F7DIAOP Analýza obrazu počítačem
F7DIAJ Angličtina pro doktorandy
F7DIAMSD Architektura a metody sběru dat a vyhodnocování behaviorálních modelů každodenních aktivit člověka
F7DIBPRP Basic Principles for Research Project
F7DIBFM Biochemické a fyzikální metody v medicíně
F7DIBEMG Bioelektromagnetismus
F7DIBM Biomechanika
F7DIBMY Biomechanizmy
F7DIBE Biomedical Ethics
F7DIBMC Biophysical Modeling in Cardiology
F7DIBS Biosenzory
F7DIBST Biostatistika
F7DIBIOC Biosystém člověka
F7DIBTRM Biotechnologie,regenerativní medicína,tkáňové inženýrství,biomateriály a nanotechnologie,biosenzory
F7DIBTS Biotelemetrické systémy
F7DIBMT Biothermodynamics and Mass Transfer
F7DICHN Chemie chytrých nanostruktur, nanochemie
F7DICHS Chytré struktury v medicínských aplikacích
F7DIZ2D Číslicové zpracování 2D biosignálů
F7DIZJB Číslicové zpracování jednorozměrných biosignálů
F7DIDA Datová analýza v biologických vědách
F7DIDS Dynamické simulace pro modelování komplexních systémů poskytování zdravotní péče
F7DIEM Ekonomické metody v klinickém inženýrství
F7DIEC Electroceuticals for Electrical and Magnetic Neurostimulation Therapies
F7DIEBM Evidence-based Medicine
F7DIEMBI Experimentální metody biomedicínského inženýrství
F7DIGVBS Geneze a vlastnosti biologických signálů
F7DIHTA Health Technology Assessment pro zdravotnické prostředky
F7DIIM Implantáty a implantologie
F7DICZS Implementace číslicového zpracování signálu
F7DIIS Informační systémy ve zdravotnictví
F7DIICE Introduction to Clinical Electrocardiology
F7DIKBLP Konstrukčně-bezpečnostní a legislativní požadavky při vývoji a testování nového lékařského přístroje
F7DIKHRP Kvantifikace hodnocení rehabilitačního procesu
F7DILAKS Laboratorní automatizace, řízení kultivačních systémů
F7DILPUM Lékařské přístroje v urgentní medicíně
F7DIMMEP Mapování a modelování elektrického pole srdce v kardiologické diagnostice
F7DIMDM Medial Desicion Making
F7DIMDR Medical Device Regulation (MDR)
F7DIMMS Medical Microwave Sensing
F7DIMVBI Metodologie výzkumu v biomedicínském inženýrství
F7DIMUPV Metody a prostředky umělé plicní ventilace
F7DIBKDS Metody práce s buněčnou kulturou a dynamické systémy
F7DIMUNB Metody určování nejistot bioměření
F7DIMZKS Metody zobrazování tkáňových kultur a biologických struktur
F7DIMH Microwave Hyperthermia
F7DIMMI Microwave Medical Imaging: from Basics to Application
F7DIMTA Microwave Thermal Ablation for Cancer Therapy
F7DIMSM Modeling and Simulation in Medicine
F7DIMSTS Modelování a simulace technických systémů
F7DIMF Modelování ve fyziologii
F7DIMZFD Multidimenzionální zpracování fyziologických dat
F7DINEIA Nelineární a informační analýza v biomedicíně
F7DINEU Neurotechnologie
F7DINMKI Nové metody klinického inženýrství
F7DINTZM Nové trendy v zobrazovacích metodách v lékařství
F7DINM Numerical Modelling in Medical Therapy and Diagnostics
F7DIOV Operační výzkum
F7DIOM Optické metody, technologie a přístrojová technika pro biomedicínu
F7DIPPS Pacientské a přístrojové simulátory
F7DIPDM Perspektivní diagnostické metody založené na měření dielektrických parametrů biologických tkání
F7DIPPCS Physiology and Pathophysiology of Cardiovascular System
F7DIPBA Pokročilé biomedicínské aplikace mikroprocesorové techniky
F7DIPMDZ Pokročilé metody pro diagnostiku a korekci zraku
F7DIPSZT Principy a struktury zdravotnické techniky
F7DIRLZP Regulace a legislativa zdravotnických prostředků
F7DIRI Rehabilitační inženýrství
F7DIRE Requirement Engineering
F7DIRRI Robotika v rehabilitačním inženýrství
F7DISPL Specifika, parametry a limity zobrazovacích systémů v lékařství
F7DISRZZ Systémové řízení zdravotnických zařízení
F7DIMEMS Systémy MEMS v biologických aplikacích a nanotechnologiích
F7DITM Terapeutické metody využívající EM polí
F7DIUON Umělé orgány a náhrady
F7DIVZ Veřejné zdravotnictví
F7DIVMS Vnořené a mobilní systémy ve zdravotnictví
F7DIFP Vybrané kapitoly z fyziologie a patofyziologie člověka
F7DIZAB Zpracování a analýza biosignálů