Jste zde

Doktorské předměty - Biomedicínské inženýrství

Kód Název
F7DIAMI Advances in Microwave Imaging
F7DIAB Analytical Biochemistry
F7DIAMP Analýza a modelování procesů zdravotnických zařízení
F7DIAOP Analýza obrazu počítačem
F7DIAJ Angličtina pro doktorandy
F7DIAMSD Architektura a metody sběru dat a vyhodnocování behaviorálních modelů každodenních aktivit člověka
F7DIBPRP Basic Principles for Research Project
F7DIBFM Biochemické a fyzikální metody v medicíně
F7DIBEMG Bioelektromagnetismus
F7DIBMBK Biomateriály a biokompatibilita
F7DIBM Biomechanika
F7DIBMY Biomechanizmy
F7DIBE Biomedical Ethics
F7DIBMC Biophysical Modeling in Cardiology
F7DIBS Biosenzory
F7DIBST Biostatistika
F7DIBIOC Biosystém člověka
F7DIBTRM Biotechnologie,regenerativní medicína,tkáňové inženýrství,biomateriály a nanotechnologie,biosenzory
F7DIBTS Biotelemetrické systémy
F7DIBMT Biothermodynamics and Mass Transfer
F7DICHN Chemie chytrých nanostruktur, nanochemie
F7DICHS Chytré struktury v medicínských aplikacích
F7DIZ2D Číslicové zpracování 2D biosignálů
F7DIZJB Číslicové zpracování jednorozměrných biosignálů
F7DIDA Datová analýza v biologických vědách
F7DIDS Dynamické simulace pro modelování komplexních systémů poskytování zdravotní péče
F7DIEM Ekonomické metody v klinickém inženýrství
F7DIEC Electroceuticals for Electrical and Magnetic Neurostimulation Therapies
F7DIEBM Evidence-based Medicine
F7DIEMBI Experimentální metody biomedicínského inženýrství
F7DIGVBS Geneze a vlastnosti biologických signálů
F7DIHTA Health Technology Assessment pro zdravotnické prostředky
F7DIMH Hyperthermia
F7DIIM Implantáty a implantologie
F7DICZS Implementace číslicového zpracování signálu
F7DINEIA Informační analýza v biomedicíně
F7DIIS Informační systémy ve zdravotnictví
F7DIICE Introduction to Clinical Electrocardiology
F7DIKBLP Konstrukčně-bezpečnostní a legislativní požadavky při vývoji a testování nového lékařského přístroje
F7DIKHRP Kvantifikace hodnocení rehabilitačního procesu
F7DILAKS Laboratorní automatizace, řízení kultivačních systémů
F7DILPUM Lékařské přístroje v urgentní medicíně
F7DIMMEP Mapování a modelování elektrického pole srdce v kardiologické diagnostice
F7DIMDM Medial Desicion Making
F7DIMDR Medical Device Regulation (MDR)
F7DIMMS Medical Microwave Sensing
F7DIMVBI Metodologie výzkumu v biomedicínském inženýrství
F7DIMUPV Metody a prostředky umělé plicní ventilace
F7DIBKDS Metody práce s buněčnou kulturou a dynamické systémy
F7DIMUNB Metody určování nejistot bioměření
F7DIMZKS Metody zobrazování tkáňových kultur a biologických struktur
F7DIMMI Microwave Medical Imaging: from Basics to Application
F7DIMTA Microwave Thermal Ablation for Cancer Therapy
F7DIMSM Modeling and Simulation in Medicine
F7DIMSTS Modelování a simulace technických systémů
F7DIMF Modelování ve fyziologii
F7DIMZFD Multidimenzionální zpracování fyziologických dat
F7DINEU Neurotechnologie
F7DINMKI Nové metody klinického inženýrství
F7DINTZM Nové trendy v zobrazovacích metodách v lékařství
F7DINM Numerical Modelling in Medical Therapy and Diagnostics
F7DIOV Operační výzkum
F7DIOM Optické metody, technologie a přístrojová technika pro biomedicínu
F7DIPPS Pacientské a přístrojové simulátory
F7DIPDM Perspektivní diagnostické metody založené na měření dielektrických parametrů biologických tkání
F7DIPTIB Perspektivní technologie pro implantáty a biosenzory
F7DIPPCS Physiology and Pathophysiology of Cardiovascular System
F7DIPBA Pokročilé biomedicínské aplikace mikroprocesorové techniky
F7DIPMDZ Pokročilé metody pro diagnostiku a korekci zraku
F7DIPSZT Principy a struktury zdravotnické techniky
F7DIRLZP Regulace a legislativa zdravotnických prostředků
F7DIRI Rehabilitační inženýrství
F7DIRE Requirement Engineering
F7DIRRI Robotika v rehabilitačním inženýrství
F7DISPL Specifika, parametry a limity zobrazovacích systémů v lékařství
F7DISRZZ Systémové řízení zdravotnických zařízení
F7DIMEMS Systémy MEMS v biologických aplikacích a nanotechnologiích
F7DITM Terapeutické metody využívající EM polí
F7DIUON Umělé orgány a náhrady
F7DIVZ Veřejné zdravotnictví
F7DIVMS Vnořené a mobilní systémy ve zdravotnictví
F7DIFP Vybrané kapitoly z fyziologie a patofyziologie člověka
F7DIZAB Zpracování a analýza biosignálů