Jste zde

Systémová integrace procesů ve zdravotnictví - prezenční a kombinovaná forma

Kód Název
F7PMS1AM Aplikovaná matematika
F7PMS1BSCD Biostatistika a metody pro vyhodnocení klinických studií
F7PMS1BE Business English
F7PMS1EHIS E-Health a informační systémy ve zdravotnictví
F7PMS1EKZ Ekonomické aspekty zdravotnictví
F7PMS1EE Ekonomické hodnocení programů zdravotní péče
F7PMS1EZZ Ekonomika zdravotnických zařízení
F7PMS1EM Environmentální management zdravotnických zařízení
F7PMS1FU Finanční účetnictví zdravotnických zařízení
F7PMS1HZT Hodnocení zdravotnických technologií
F7PMS1IP Individuální praxe
F7PMS1IZZ Informační zdroje ve zdravotnictví
F7PMS1IZS Integrovaný záchranný systém a medicína katastrof
F7PMS1JIP Jednotky intenzivní péče a mobilní zdravotnické jednotky
F7PMS1LKH Legislativa ve zdravotnictví a klinické hodnocení
F7PMS1MZT Management zdravotnické techniky
F7PMS1MZZ Management zdravotnických zařízení
F7PMS1MV Metodologie výzkumu
F7PMS1OP Odborná praxe
F7PMS1PLPT Přehled lékařské přístrojové techniky
F7PMS1PR Projektové řízení
F7PMS1RKZ Řízení kvality ve zdravotnictví
F7PMS1RLZ Řízení lidských zdrojů
F7PMS1RNZ Řízení nákladů ve zdravotnictví
F7PMS1RP Ročníkový projekt
F7PMS1SDP1 Seminář k diplomové práci I.
F7PMS1SDP2 Seminář k diplomové práci II.
F7PMS1STT Smart technologie a telemedicína ve zdravotnictví
F7PMS1SZZ Strategie zdravotnických zařízení
F7PMS1TP Týmový projekt
F7PMS1VZ1 Veřejné zdravotnictví I.
F7PMS1VZ2 Veřejné zdravotnictví II.
F7PMS1VPZ Vybrané procesy ve zdravotnických zařízeních
F7PMS1ZAD Základy analýzy dat
F7PMS1BMH Základy modelování ve zdravotnictví
F7PMS1DP Zpracování diplomové práce