Jste zde

Systémová integrace procesů ve zdravotnictví - prezenční a kombinovaná forma

Kód Název
F7PMSBSCD Biostatistika a metody pro vyhodnocení klinických studií
F7PMSBE Business English
F7PMSDEV Design a ergonomie výrobků ve zdravotnictví
F7PMSEHG E-Health a E-Government
F7PMSEAZ Ekonomické analýzy ve zdravotnictví
F7PMSEMM Ekonomicko-matematické metody
F7PMSEK Ekonomie
F7PMSEZZ Ekonomika zdravotnických zařízení
F7PMSHZT Hodnocení zdravotnických technologií
F7PMSIP Individuální praxe
F7PMSITZ Informační technologie ve zdravotnictví
F7PMSIZZ Informační zdroje ve zdravotnictví
F7PMSIZS Integrovaný záchranný systém a medicína katastrof
F7PMSJIP Jednotky intenzivní péče a mobilní zdravotnické jednotky
F7PMSKAJ Konverzace v anglickém jazyce
F7PMSLKH Legislativa ve zdravotnictví a klinické hodnocení
F7PMSMZT Management zdravotnické techniky
F7PMSMZZ Management zdravotnických zařízení
F7PMSMKZ Marketing a PR ve zdravotnictví
F7PMSNIS Nemocniční informační systémy
F7PMSOP Odborná praxe
F7PMSOVZ Operační výzkum ve zdravotnictví
F7PMSPIZ Práce s informačními zdroji a metodologie výzkumu
F7PMSPLPT Přehled lékařské přístrojové techniky
F7PMSPMF Přehled matematiky a fyziky
F7PMSMIP Projektové řízení
F7PMSRKZ Řízení kvality ve zdravotnictví
F7PMSRLZ Řízení lidských zdrojů
F7PMSRNZ Řízení nákladů ve zdravotnictví
F7PMSRP Ročníkový projekt
F7PMSRKD Rozvoj komunikačních dovedností
F7PMSSDP1 Seminář k diplomové práci I.
F7PMSSDP2 Seminář k diplomové práci II.
F7PMSSZZ Strategie zdravotnických zařízení
F7PMSUPS Užití psychologie a sociologie v praxi
F7PMSVZ1 Veřejné zdravotnictví I.
F7PMSVZ2 Veřejné zdravotnictví II.
F7PMSVKZP Vybrané kapitoly ve zdravotnických procesech
F7PMSMPR Využití moderních technických prostředků v rehabilitaci
F7PMSZMS Základy modelování a simulace
F7PMSZU Základy účetnictví
F7PMSZSED Zdravotní systémy a jejich ekonomická dimenze
F7PMSZSVS Zdravotnictví jako součást veřejného sektoru
F7PMSDP Zpracování diplomové práce