Jste zde

Systémová integrace procesů ve zdravotnictví - prezenční a kombinovaná forma

Kód Název
17PMSACR Analýza časových řad
17PMSBST Biostatistika
F7PMSBST Biostatistika
F7PMSBSCD Biostatistika a metody pro vyhodnocení klinických studií
17PMSBC Biosystém člověka
17PMSBCA Biosystém člověka
F7PMSBE Business English
F7PMSDEV Design a ergonomie výrobků ve zdravotnictví
17PMSDEV Design a ergonomie výrobků ve zdravotnictví
17PMSDP2 Diplomová práce 2
17PMSDP1 Diplomová práce I
F7PMSEHG E-Health a E-Government
17PMSEHG E-Health a E-Government
F7PMSEAZ Ekonomické analýzy ve zdravotnictví
17PMSCIA Ekonomické analýzy ve zdravotnictví
F7PMSEMM Ekonomicko-matematické metody
F7PMSEK Ekonomie
17PMSEK Ekonomie
F7PMSEZZ Ekonomika zdravotnických zařízení
17PMSEZZ Ekonomika zdravotnických zařízení
F7PMSHZT Hodnocení zdravotnických technologií
17PMSHZT Hodnocení zdravotnických technologií
17PMSHZTA Hodnocení zdravotnických technologií
F7PMSIP Individuální praxe
17PMSIKR Informace z klinických registrů a zdravotnických informačních zdrojů
F7PMSITZ Informační technologie ve zdravotnictví
17PMSITZ Informační technologie ve zdravotnictví
17PMSITZA Informační technologie ve zdravotnictví
F7PMSIZZ Informační zdroje ve zdravotnictví
F7PMSIZS Integrovaný záchranný systém a medicína katastrof
17PMSJSH Jakost, spolehlivost, testování a klinické hodnocení zdravotnických prostředků
F7PMSJIP Jednotky intenzivní péče a mobilní zdravotnické jednotky
17PMSJIP Jednotky intenzivní péče a mobilní zdravotnické jednotky
F7PMSKAJ Konverzace v anglickém jazyce
F7PMSLKH Legislativa ve zdravotnictví a klinické hodnocení
17PMSLKH Legislativa ve zdravotnictví a klinické hodnocení
17PMSLGS Logistika
F7PMSMZT Management zdravotnické techniky
F7PMSMZZ Management zdravotnických zařízení
17PMSMZZ Management zdravotnických zařízení a krizový management
F7PMSMKZ Marketing a PR ve zdravotnictví
17PMSMKZ Marketing zdravotnických zařízení
17PMSMPI Metody průmyslového inženýrství
17PMSNKC Náklady, kalkulace, ceny
F7PMSNIS Nemocniční informační systémy
17PMSNIS Nemocniční informační systémy
17PMSNISA Nemocniční informační systémy
17PMSOPD Ochrana počítačových dat
F7PMSOP Odborná praxe
F7PMSOVZ Operační výzkum ve zdravotnictví
17PMSOVZ Operační výzkum ve zdravotnictví
F7PMSPIZ Práce s informačními zdroji a metodologie výzkumu
17PMSPIZ Práce s informačními zdroji a metodologie výzkumu
F7PMSPLPT Přehled lékařské přístrojové techniky
17PMSPLPTA Přehled lékařské přístrojové techniky
17PMSPLPT Přehled lékařské přístrojové techniky
F7PMSPMF Přehled matematiky a fyziky
17PMSPMF Přehled matematiky a fyziky
F7PMSMIP Projektové řízení
17PMSMIP Projektové řízení
17PMSMIPA Projektové řízení
F7PMSRKZ Řízení kvality ve zdravotnictví
17PMSRKZA Řízení kvality ve zdravotnictví
17PMSRKZ Řízení kvality ve zdravotnictví
17PMSRLZA Řízení lidských zdrojů
F7PMSRLZ Řízení lidských zdrojů
17PMSRLZ Řízení lidských zdrojů, návrh a management projektů a procesů
F7PMSRNZ Řízení nákladů ve zdravotnictví
F7PMSRP Ročníkový projekt
17PMSOS Ročníkový projekt
F7PMSRKD Rozvoj komunikačních dovedností
17PMSSDP1 Seminář k diplomové práci 1
17PMSSDP1A Seminář k diplomové práci 1
17PMSSDP2 Seminář k diplomové práci 2
17PMSSDP2A Seminář k diplomové práci 2
F7PMSSDP1 Seminář k diplomové práci I.
F7PMSSDP2 Seminář k diplomové práci II.
17PMSSZZ Strategie zdravotnických zařízení
F7PMSSZZ Strategie zdravotnických zařízení
17PMSSZP Systémy zdravotní péče a zdravotní pojištění
17PMSTVZ Technické vybavení zdravotnických zařízení, jejich infrastruktura a architektura
F7PMSTVZ Technické vybavení zdravotnických zařízení, jejich infrastruktura a architektura
17PMSTNO Toxikologie a ekotoxikologie, nebezpečné látky a odpadové hospodářství ve zdravotnictví
17PMSUIB Umělá inteligence pro zpracování biosignálů
17PMSUPS Užití psychologie a sociologie v praxi
F7PMSUPS Užití psychologie a sociologie v praxi
F7PMSVZ1 Veřejné zdravotnictví I.
F7PMSVZ2 Veřejné zdravotnictví II.
F7PMSVKZP Vybrané kapitoly ve zdravotnických procesech
F7PMSVKM Vybrané kapitoly z matematiky
17PMSVKM Vybrané kapitoly z matematiky
F7PMSMPR Využití moderních technických prostředků v rehabilitaci
17PMSZDT1 Základní diagnostické a terapeutické metody I
17PMSZDT2 Základní diagnostické a terapeutické metody II
17PMSZA Základy anatomie
17PMSZF Základy farmakologie
F7PMSZMS Základy modelování a simulace
17PMSZMS Základy modelování a simulace
17PMSZPO Základy práva a ochrana průmyslového vlastnictví
17PMSZTO Základy teorie ošetřovatelství
F7PMSZU Základy účetnictví
17PMSZU Základy účetnictví
17PMSZUM Základy urgentní medicíny a medicíny katastrof a integrovaný záchranný systém
F7PMSZSED Zdravotní systémy a jejich ekonomická dimenze
F7PMSZSVS Zdravotnictví jako součást veřejného sektoru
F7PMSDP Zpracování diplomové práce