Jste zde

Systémová integrace procesů ve zdravotnictví - prezenční a kombinovaná forma

Kód Název
17PMSACR Analýza časových řad
17PMSBST Biostatistika
17PMSBC Biosystém člověka
17PMSBCA Biosystém člověka
17PMSDEV Design a ergonomie výrobků ve zdravotnictví
17PMSDP2 Diplomová práce 2
17PMSDP1 Diplomová práce I
17PMSEHG E-Health a E-Government
17PMSCIA Ekonomické analýzy ve zdravotnictví
17PMSEK Ekonomie
17PMSEZZ Ekonomika zdravotnických zařízení
17PMSHZT Hodnocení zdravotnických technologií
17PMSHZTA Hodnocení zdravotnických technologií
17PMSIKR Informace z klinických registrů a zdravotnických informačních zdrojů
17PMSITZ Informační technologie ve zdravotnictví
17PMSITZA Informační technologie ve zdravotnictví
17PMSJSH Jakost, spolehlivost, testování a klinické hodnocení zdravotnických prostředků
17PMSJIP Jednotky intenzivní péče a mobilní zdravotnické jednotky
17PMSLKH Legislativa ve zdravotnictví a klinické hodnocení
17PMSLGS Logistika
17PMSMZZ Management zdravotnických zařízení a krizový management
17PMSMKZ Marketing zdravotnických zařízení
17PMSMPI Metody průmyslového inženýrství
17PMSNKC Náklady, kalkulace, ceny
17PMSNIS Nemocniční informační systémy
17PMSNISA Nemocniční informační systémy
17PMSOPD Ochrana počítačových dat
17PMSOVZ Operační výzkum ve zdravotnictví
17PMSPIZ Práce s informačními zdroji a metodologie výzkumu
17PMSPLPT Přehled lékařské přístrojové techniky
17PMSPLPTA Přehled lékařské přístrojové techniky
17PMSPMF Přehled matematiky a fyziky
17PMSMIP Projektové řízení
17PMSMIPA Projektové řízení
17PMSRKZA Řízení kvality ve zdravotnictví
17PMSRKZ Řízení kvality ve zdravotnictví
17PMSRLZA Řízení lidských zdrojů
17PMSRLZ Řízení lidských zdrojů, návrh a management projektů a procesů
17PMSOS Ročníkový projekt
17PMSSDP1 Seminář k diplomové práci 1
17PMSSDP1A Seminář k diplomové práci 1
17PMSSDP2A Seminář k diplomové práci 2
17PMSSDP2 Seminář k diplomové práci 2
17PMSSZZ Strategie zdravotnických zařízení
17PMSSZP Systémy zdravotní péče a zdravotní pojištění
17PMSTVZ Technické vybavení zdravotnických zařízení, jejich infrastruktura a architektura
17PMSTNO Toxikologie a ekotoxikologie, nebezpečné látky a odpadové hospodářství ve zdravotnictví
17PMSUIB Umělá inteligence pro zpracování biosignálů
17PMSUPS Užití psychologie a sociologie v praxi
17PMSVKM Vybrané kapitoly z matematiky
17PMSZDT1 Základní diagnostické a terapeutické metody I
17PMSZDT2 Základní diagnostické a terapeutické metody II
17PMSZA Základy anatomie
17PMSZF Základy farmakologie
17PMSZMS Základy modelování a simulace
17PMSZPO Základy práva a ochrana průmyslového vlastnictví
17PMSZTO Základy teorie ošetřovatelství
17PMSZU Základy účetnictví
17PMSZUM Základy urgentní medicíny a medicíny katastrof a integrovaný záchranný systém