Jste zde

F7PMSJIP - Jednotky intenzivní péče a mobilní zdravotnické jednotky

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMSJIP KZ 3 2P+2C česky
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
F7KMSJIP
Garant předmětu:
Martin Rožánek
Přednášející:
Petr Kudrna, Martin Rožánek
Cvičící:
Ladislav Bís, Petr Kudrna, Václav Ort, Martin Rožánek, Leoš Tejkl
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět poskytuje stručný přehled o problematice resuscitační a intenzivní péče na ARO, oborových a mobilních JIP. Jeho cílem je seznámit posluchače s aktuálními trendy biomedicínského inženýrství v této oblasti. Studium předmětu předpokládá základní znalost zejména z interních a chirurgických oborů. Po absolvování student by měl být student schopen aktivně spolupracovat s klinikem a v případě potřeby navrhovat optimální způsoby řešení.

Požadavky:

Ověření znalostí probíhá formou zápočtového testu.

Osnova přednášek:

Osnova přednášek:

•Intenzivní a resuscitační péče - základní pojmy, péče o pacienta v intenzivní a resuscitační péči, koncepce jednotek intenzivní péče a ARO

•Základní vitální funkce, jejich monitorace a možnosti podpory/náhrady - respirační systém - 1

•Základní vitální funkce, jejich monitorace a možnosti podpory/náhrady - kardiovaskulární systém - 1

•Základní vitální funkce, jejich monitorace a možnosti podpory/náhrady - centrální nervový systém

•Mobilní jednotky intenzivní péče

•Mobilní jednotky intenzivní péče za mimořádných podmínek při hromadném výskytu postižených

•Eliminační metody

•Postavení technika na JIP

•Práce inženýra/technika na ARO a JIP

•Hygienicko - epidemiologické aspekty práce na ARO/JIP - barierový systém ošetřování, nozokomiální infekce, dezinfekce a sterilizace.

Osnova cvičení:

Osnova cvičení:

•Úvod do předmětu, BOZP.

•Lab. úlohy zaměřené na umělou manuální plicní ventilaci a úvod do přístrojové plicní ventilace.

•Lab. úlohy zaměřené na umělou manuální plicní ventilaci a úvod do přístrojové plicní ventilace - pokračování.

•Lab. úlohy zaměřené na TK a EKG., celotělový simulátor.

•Lab. úlohy zaměřené na TK a EKG – pokračování, celotělový simulátor.

•Lab. úlohy zaměřené na činnost monitoru vitálních funkcí.

•Lab. úlohy zaměřené na činnost monitoru vitálních funkcí – pokračování, celotělový simulátor.

•Lab. úlohy zaměřené na infusní techniku.

•Defibrilace, automatická externí defibrilace, kardioverze, kardiostimulace

•Cvičení na celotělovém simulátoru.

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1].PACHL, Jan a Karel ROUBÍK. Základy anesteziologie a resuscitační péče dospělých i dětí. Praha: Karolinum, 2003. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 8024604795.

[2].LARSEN, Reinhard. Anestezie. Vyd. 2. české. Přeložila Jarmila DRÁBKOVÁ. Praha: Grada, 2004. ISBN 8024704765.

[3].ROZMAN, Jiří. Elektronické přístroje v lékařství. Praha: Academia, 2006. Česká matice technická (Academia). ISBN 80-200-1308-3.

[4].POKORNÝ, Jiří. Urgentní medicína. Praha: Galén, c2004. ISBN 80-7262-259-5.

[5].VARON, Joseph a Pilar. ACOSTA. Handbook of critical and intensive care medicine. 2nd ed. New York: Springer, c2010. ISBN 9780387928500.

[6].[EDITED BY] PAUL N. LANKEN, Scott MANAKER, BENJAMIN A. KOHL a C. WILLIAM HANSON III. The intensive care unit manual. 2nd ed. Philadelphia, PA: Elsevier/Saunders, 2014. ISBN 9781416024552.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: