Jste zde

Radiologická asistence (od AR 21/22) - prezenční forma

Kód Název
F7PBRAF1 Anatomie a fyziologie člověka I
F7PBRAF2 Anatomie a fyziologie člověka II
F7PBRAIR Angiografie a intervenční radiologie
F7PBRCHIR Chirurgie
F7PBREZ Etika ve zdravotnictví
F7PBRHEOVZ Hygiena, epidemiologie a ochrana veřejného zdraví
F7PBRIPP Individuální prázdninová praxe
F7PBRISZ Informační systémy ve zdravotnictví
F7PBRIT Informační technologie
F7PBRKLO1 Klinické obory I
F7PBRKLO2 Klinické obory II
F7PBRKZPPV1 Konvenční zobrazovací postupy – praktická výuka I
F7PBRKZPPV2 Konvenční zobrazovací postupy – praktická výuka II
F7PBRMAZ Management a administrativa ve zdravotnictví
F7PBRMVP Metodologie výzkumné práce
F7PBRNM1 Nukleární medicína I
F7PBRNM2 Nukleární medicína II
F7PBRNM3 Nukleární medicína III
F7PBRNMKP Nukleární medicína – klinická praxe
F7PBRNMP Nukleární medicína – praxe
F7PBROAT Odborná anglická terminologie
F7PBROSP Odborná ošetřovatelská praxe
F7PBRZMKD Postavení jednotlivých zobrazovacích metod v klinické diagnostice
F7PBRPCRFD Praktická cvičení z radiologické fyziky a dozimetrie
F7PBRPSB Praxe v semestru bloková
F7PBRPTR Přístrojová technika v radiologii
F7PBRPTRTP Přístrojová technika v radioterapii
F7PBRPTNM Přístrojová technika v nukleární medicíně
F7PBRPP První pomoc
F7PBRRO Radiační ochrana
F7PBRRDB Radiobiologie
F7PBRRDIA1 Radiodiagnostika I
F7PBRRDIA2 Radiodiagnostika II
F7PBRRAF1 Radiologická fyzika I
F7PBRRAF2 Radiologická fyzika II
F7PBRRK Radiologická kazuistika
F7PBRRZMKP Radiologické zobrazovací metody – klinická praxe
F7PBRRZMP Radiologické zobrazovací metody – praxe
F7PBRRTP1 Radioterapie I
F7PBRRTP2 Radioterapie II
F7PBRRTP3 Radioterapie III
F7PBRTPKP Radioterapie – klinická praxe
F7PBRRTPP Radioterapie – praxe
F7PBRRA Rentgenová anatomie
F7PBRSBP Seminář k bakalářské práci
F7PBRTA Topografická anatomie
F7PBRVKAM Vybrané kapitoly z aplikované matematiky
F7PBRVTU Výpočetní tomografie, ultrazvuk
F7PBRZSKIP Základní skiagrafické projekce
F7PBRZFA Základy farmakologie
F7PBRZOT Základy odborné terminologie
F7PBRZOSE Základy ošetřovatelství
F7PBRZPF Základy patologické fyziologie
F7PBRZPA Základy patologie
F7PBRZPSPE Základy pedagogiky, speciální pedagogiky a edukace
F7PBRPPKP Základy psychoterapeutického přístupu a komunikace s pacientem
F7PBRRKPZS Základy řízení kvality poskytovaných zdravotních služeb
F7PBRZSI Základy statistiky a informatiky
F7PBRZVZLZ Základy veřejného zdravotnictví a legislativa ve zdravotnictví
F7PBRZBFY Zdravotnická biofyzika
F7PBRZPS Zdravotnická psychologie
F7PBRZMR Zobrazení magnetickou rezonancí
F7PBRZBP Zpracování bakalářské práce