Jste zde

F7PBRISZ - Informační systémy ve zdravotnictví

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBRISZ KZ 2 1P + 1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské informatiky
Anotace:

Náplní předmětu je seznámení s metodikou plánování a realizace aplikací informačních technologií ve zdravotnictví. V úvodu předmětu proběhne seznámení s problematikou informačních systémů (IS) obecně, pak podrobněji zejména nemocničních informačních systémů (NIS), manažerských informačních systémů a integraci a propojení jednotlivých zdravotnických informačních systémů. Dále systémy pro plánování návštěv pacientů a podporu návazných procesů (lze integrovat do NIS), laboratorní informační systémy (LIS), facility management, PACS, DICOM, elektronický archiv, datová úložiště a též outsourcing, který je jednou z variant, jak efektivně řešit problémy nemocnic s většími nároky na personální, finanční a znalostní zdroje při inovacích a správě informačních systémů. Klinické a komplementární IS. Datová bezpečnost a ochrana citlivých údajů. Základní technologické aspekty spolehlivosti IS a dostupnost dat a aplikací. Datové komunikační standardy a integrace heterogenních zdravotnických a medicínských systémů. Právní aspekty konvergence komunikací, finančních služeb a médií. Kvality zdravotnických informačních systémů. Atestace informačních systémů podle zákona č. 365/2000 Sb. – podpora jakosti a bezpečnosti informačních systémů ve zdravotnictví.

Požadavky:

Podmínky udělení zápočtu:

•docházka: cvičení jsou povinná (povoleny jsou maximálně 2 řádně omluvené absence);

•připravenost na cvičení: zvládnutí probíraných témat bude průběžně kontrolováno úkoly na začátku cvičení (během semestru celkem 5 úkolů); každý úkol bude hodnocen maximálně 2 body; maximální celkový počet bodů z průběžných úkolů je 10;

•absolvování 2 polosemestrálních zápočtových testů.

Požadavky je zkoušce:

zkouška probíhá formou testu; 30 bodů lze získat z počítačových cvičení, dalších nejvýše 70 bodů může být uděleno za závěrečný test; pro ukončení předmětu je potřeba získat zápočet ze cvičení a celkově minimálně 50 bodů.

Osnova přednášek:

1.–2. týden Systém. Informační systém (IS). Zdravotnický IS. Životní cyklus vývoje IS. Data, informace a znalost. Úvod do NIS, Standardy pro komunikaci, Klasifikační systémy.

3.–4. týden Definice IT infrastruktury NIS, Základní komponenty IT infrastruktury NIS, servery, datová úložiště, pracovní stanice, scannery a tiskárny, sítě a UPS. Databáze, Technické parametry a architektura serverů NIS, logická role serverů NIS, datová úložiště, disková pole, RAID, metrické prefixy, charakteristiky pracovních stanic NIS, typy a uplatnění tiskáren.

5.–6. týden Počítačové sítě a jejich architektura, architektura klient – server, komunikace klient – server, referenční model OSI, TCP/IP, operační systémy a jejich funkce, nejčastěji aplikované OS v IS zdravotnictví, databázové systémy a jejich role v NIS, nejčastěji používané operační systémy v NIS a jejich vlastnosti.

7.–8. týden Bezpečnost informačního systému: hrozby, rizika, útoky a havarijní plán. Lidský faktor v bezpečnosti informačních systémů, sociální inženýrství. Identifikace a autentizace, hesla. Zálohování a archivace, obnova informací, vhodná média pro zdravotní záznamy, správné mazání médií.

9.–10. týden Šifrování, digitální podpis, práce s certifikáty. Webové stránky zdravotnického zařízení, hrozby s nimi spojené, bezpečnost. Využití redakčních systémů vs. vlastní řešení s ohledem na bezpečnost stránek. Nástroje pro testování bezpečnosti. Úvod do cloud computing. Bezpečnostní výzvy v cloudech, správa přístupů, bezpečnost dat. Pravidla pro bezpečnou práci s cloudy.

Osnova cvičení:

Úvod do informačních systémů, bezpečnost IS ve zdravotnictví; Informační systém Medicus: Základní ovládání a nastavení programu; Kartotéka: vyhledávání pacienta, filtr; Práce s pacientem – Karta pacienta: Identifikace pacienta, Anamnéza, Dekurz, Medikace, Recepty, Žádanky, Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku, Vitální funkce (Výška a váha, Tlak a puls); Objednání pacienta.

3.–4. týden Informační systém Hospitalizace NIS Akord: Základní ovládání programu; Založení pacienta, Příjem pacienta, Práce s pacientem – Přeložení pacienta, Medikace, Vitální funkce, Diagnózy, Vytvoření žádanky na RDG a SONO, Poukaz na ortopedickou pomůcku, Propouštění pacienta. Informační systém Ambulance NIS Akord – zpracování žádanky na RDG oddělení, odeslání výsledků zpátky na oddělení.

5.–6. týden NIS CareCenter: Základní ovládání programu – Informace o pacientovi; Práce s pacientem – Založení pacienta, Karta pacienta, Žádanky – Vytvoření žádanky na RTG, Diagnózy. Informační systém SMS-RTG – příjem žádanek z NIS-u, zpracování a odeslání výsledků zpátky na oddělení.

7.–8. týden Média pro zdravotní záznamy, správné mazání a obnovení souborů, zálohování a archivace, přepisovací technologie. Lidský faktor a hesla. Ověření bezpečnosti hesla, šifrování dat a volně dostupné nástroje pro šifrování dat. Certifikáty, digitální podpis. Bezpečnostní mechanismy, použití bezpečnostních programů (antiviry, antispyware), ochrana mobilních zařízení.

9.–10. týden Závěrečná úloha (praktický test z probraných IS).

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•MÜNZ, Jan. Informační technologie ve zdravotnictví – Informační systémy. Praha: České vysoké učení technické, 2011. ISBN 978-80–01-04720-0.

•ZVÁROVÁ, Jana. Základy informatiky pro biomedicínu a zdravotnictví. Praha: Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0609-7.

•Nemocniční informační systémy ve výuce informatiky na lékařských fakultách. 15.-16. června 2000, Chudobín

u Olomouce. Praha, Stapro, 2000. ISBN 80-238-5688-X.

Doporučená literatura:

•ŠPUNDA, Miloslav a Jaroslav DUŠEK. Zdravotnická informatika. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1378-9.

Studijní pomůcky:

Informační systém Medicus, NIS Akord, Informační systém CareCenter.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: