Jste zde

Biomedicínská a klinická informatika - prezenční forma studia

Kód Název
F7PMIAAL-A Ambient Assisted Living
F7PMIARVD Analýza a rozpoznávání vícerozměrných dat
F7PMIAS1 Analýza signálu I.
F7PMIAS2 Analýza signálu II.
F7PMIANM-N Aplikace nanomateriálů v medicíně
F7PMIASTK-A Asistivní technologie a komunikace
F7PMIATSS-A Asistivní technologie a senzorové systémy
F7PMIBMD-S Bezpečnost při práci s biomedicínskými daty
F7PMIBAST-A Bezpečnost v asistivních technologiích
F7PMIBD Big data
F7PMIBSB Biologické signály a biometrie
F7PMIBLGC-S Biologie člověka
F7PMIBAB-N Biomateriály a biokompatibilita
F7PMIBST Biostatistika
F7PMIBMD-N Buněčná a molekulárni diagnostika
F7PMIDWT Databáze a webové technologie
F7PMIDP1 Diplomová práce I.
F7PMIDP2 Diplomová práce II.
F7PMIELD-S Elektronický zdravotní záznam a lékařská dokumentace
F7PMIFS-N Fluorescenční spektroskopie
F7PMIIMA-S Image Analysis
F7PMILAM-N Lasery a jejich aplikace v medicíně
F7PMILEG Legislativa a bezpečnost biomedicínského software a dat
F7PMIMAAT-A Mobilní aplikace v asistivních technologiích
F7PMIMLB-N Molekulární biologie
F7PMINNI-N Nanoinformatics
F7PMINAN-N Nanotechnologie a nanomateriály
F7PMINUR Návrh uživatelských rozhraní
F7PMIOOP Objektově orientované programování
F7PMIPLB-N Pevné látky pro biomedicínu
F7PMIPSMB-S Počítačové simulace, modelování a chemo/bioinformatika
F7PMIPAZ Pokročilá algoritmizace
F7PMIPBF-N Pokročilá biofotonika
F7PMIPSLK-A Psychologie a komunikace
F7PMIRAST Robotika a asistivní technologie
F7PMIRPJ1 Ročníkový projekt I.
F7PMIRPJ2 Ročníkový projekt II.
F7PMISKJ Skriptovací jazyky
F7PMISWI-S Softwarové inženýrství
F7PMITAST-A Tvorba a návrh asistivních technologií
F7PMITBA-S Tvorba biomedicínských aplikací
F7PMIUMIT Umělá inteligence