Jste zde

F7PMISKJ - Skriptovací jazyky

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMISKJ KZ 2 2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Ondřej Klempíř
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské informatiky
Anotace:

Cílem předmětu je porozumět tématu skriptovacích jazyků a jejich aplikací, pochopit jejich výhody a nevýhody a jejich komplementaritu k systémovým jazykům. Studenti se seznámí s regulárními výrazy a nástroji pro zpracování textu. Předmět se soustředí na skriptovací jazyky v operačním systému Unix a skriptovací jazyk Python.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: Studentovy znalosti se prověřují průběžným hodnocením testů (2 testy), ze kterých lze získat až 100 bodů. Známku získa dle počtu získaných bodů a ECTS stupnice.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1.Seznámení s kurzem, Skriptovací jazyky, Unix shell

2.Bash: základní příznaky, proměnné, tvorba skriptů, zpracování parametrů, podmínky, cykly

3.Editory

4.Bash: manipulace s daty, operace s textem, regulární výrazy, sed

5.AWK: úvod do jazyka, základní příznaky, proměnné, funkce, podmínky cykly

6.Procesy, automatizovaná konfigurace

7. Zápočtový test

8.Python: kontejny, iterátory, generátory, funkcionální a objektově orientované konstrukce

9.Státní svátek (17. 11. 2021)

10.Python: knihovny pro vizualizaci dat (Matplotlib, Seaborn)

11.Python Pandas: operace s tabulkami, agregace, dotazování

12.Python Numpy: vektorizace, lineární algebra

13.Python Pytorch: práce s tenzory a jejich aplikace

14.Zápočtový test

Cíle studia:

Cílem předmětu je porozumět tématu skriptovacích jazyků a jejich aplikací, pochopit jejich výhody a nevýhody a jejich komplementaritu k systémovým jazykům. Studenti se seznámí s regulárními výrazy a nástroji pro zpracování textu. Předmět se soustředí na skriptovací jazyky v operačním systému Unix a skriptovací jazyk Python.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] HARMS, Daryl D. a Kenneth MCDONALD. Začínáme programovat v jazyce Python., 2. opr. vyd. Přeložil Ivo FOŘT, přeložil Lubomír ŠKAPA. Brno: Computer Press, 2008. ISBN 978-80-251-2161-0.

[2] SUMMERFIELD, Mark. Python 3: výukový kurz. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2737-7.

Doporučená literatura:

[3] SOBELL, Mark G. Mistrovství v Linuxu: příkazový řádek, shell, programování. Brno: Computer Press, 2007. Mistrovství. ISBN 978-80-251-1726-2.

[4] KYSELA, Martin. Perl: kompletní kapesní průvodce programátora. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-1170-2.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní - odkaz: