Jste zde

Informatika a kybernetika ve zdravotnictví - prezenční forma

Kód Název
F7PBKALP Algoritmizace a programování
F7PBKAZC-C Algoritmy zpracování biosignálů v jazyce C
F7PBKAJ1 Angličtina I.
F7PBKAJ2 Angličtina II.
F7PBKAJ3 Angličtina III.
F7PBKAJ4 Angličtina IV.
F7PBKAZI-I Aplikovaná zdravotnická informatika
F7PBKATR Asistivní technologie a robotika v lékařství
F7PBKBP Bakalářská práce
F7PBKBPD Bezpečnost přenosu a zpracování dat
F7PBKBI-I Bioinformatika
F7PBKBS-I Biologické signály
F7PBKDDS Data a datové struktury
F7PBKDS Databázové systémy
F7PBKEHT-C E-Health a telemedicína
F7PBKISZ Informační systémy ve zdravotnictví
F7PBKITP Integrální počet
F7PBKKT Komunikační technologie
F7PBKLAD Lineární algebra a diferenciální počet
F7PBKLG Logika
F7PBKMAZ Management a administrativa ve zdravotnictví
F7PBKML Matlab
F7PBKMTB-C Mikroprocesorová technika v biomedicíně
F7PBKMS-I Modelování a simulace
F7PBKNVM-C Návrh a vývoj mobilních a embedded aplikací
F7PBKNVM-I Návrh a vývoj mobilních aplikací
F7PBKOOP Objektově orientované programování
F7PBKOS Operační systémy
F7PBKPPN-C Počítačem podporovaný návrh, vývoj a výroba elektronických zařízení
F7PBKPS-I Počítačové sítě
F7PBKPPT-I Pokročilé programovací techniky
F7PBKPTD-C Pokročilé technologie v diabetologii
F7PBKPPP Práce s programovými prostředky
F7PBKPMS-I Pravděpodobnost a matematická statistika
F7PBKPPN Právní předpisy ve zdravotnictví a normy
F7PBKPBI-I Právo a bezpečnost v IT
F7PBKPND Prezentační nástroje a dovednosti
F7PBKPR1 Projekt I.
F7PBKPR2 Projekt II.
F7PBKPR3 Projekt III.
F7PBKPR4 Projekt IV.
F7PBKPR5 Projekt V.
F7PBKSBP Seminář k bakalářské práci
F7PBKSFI Softwarové inženýrství
F7PBKTVR Telemedicína a virtuální realita
F7PBKTWA Tvorba webových aplikací
F7PBKUIE Umělá inteligence a expertní systémy
F7PBKUSS-C Úvod do systémů a signálů
F7PBKZAT-C Základy analogové techniky
F7PBKZCT-C Základy číslicové techniky
F7PBKZSI Základy softwarového inženýrství
F7PBKZTM1 Základy teoretické medicíny I.
F7PBKZTM2 Základy teoretické medicíny II.
F7PBKZIZ-I Zdravotnické informační zdroje
F7PBKZOD-I Zpracování obrazových dat