Jste zde

F7PMIBAB-N - Biomateriály a biokompatibilita

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMIBAB-N KZ 3 2P česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Jsou představeny základní metody pro přípravu nanomateriálů - nanokompozitů, nanoprášků, nanovrstev, nanovláken a nanokrystalických materiálů. Pozornost je soustředěna na rozdíl mezi PVD (physical vapor depositionfyzikální metody) a CVD (chemical vapor deposition- chemické metody) metodami. Jsou diskutovány principy metod, jejich výhody a nevýhody, omezení a oblast použití. Jsou diskutovány fyzikální a chemické principy metod pro přípravu nanovláken, nanovrstev, nanokompozitů a nanoprášků. Pozornost je zaměřena zejména na metody termicky indukovaných reakcí, srážecí postupy, sol- gel, laserové metody, napařování (tepelným ohřevem, elektronovým svazkem, molekulární epitaxe - MBE, pulsní laserová depozice- PLD), naprašování (katodové, magnetonové, iontové plátování, plazmový nástřik), růst z roztoku, chemický rozklad kapalin nebo plynů, hybridní systémy, lektrospinning.

Soudobé teoretické, experimentální a klinické poznatky o funkcích, tvarech, strukturách a vlastnostech umělých náhrad v humánní a veterinární medicíně. Struktury a vlastnosti některých vybraných tkání. Umělé náhrady částí diafýz, na náhrady plochých kostí, kostí obličejového skeletu, chrupavek, obratlů (včetně plotének) a některých cév.

Požadavky:

2 testy, vypracování semestrální práce

Osnova přednášek:

1. Vymezení základní oblasti výzkumu materiálů a biokompatibility

2. Specifika týkající se nanomateriálů a posuzování biokompatibility nanomateriálů. Základní metody pro přípravu nanomateriálů - nanokompozitů, nanoprášků, nanovrstev, nanovláken a nanokrystalických materiálů.

3. Rozdíl mezi PVD (physical vapor deposition- fyzikální metody) a CVD (chemical vapor deposition- chemické metody) metodami. Jsou diskutovány jejich výhody a nevýhody, omezení a oblast použití. Fyzikální a chemické principy PVD a CVD metod pro přípravu nanovláken, nanovrstev, nanokompozitů a nanoprášků.

4. PVD metody, vymezení, rozdělení.

5. Laserové metody, napařování (tepelným ohřevem, elektronovým svazkem)

6. Molekulární epitaxe MBE, Test 1

7. Naprašování (katodové, magnetronové, iontové plátování, plazmový nástřik atd.).

8. Charakteristiky nanomateriálů obecně a metody jejich stanovení

9. Metody pro stanovení mechanických a povrchových vlastností (mikrotvrdost, adheze, smáčivost, z- potenciál).

10. Metody pro stanovení biokompatibilních vlastností. Příklady charakterizací biokompatibilních materiálů, nanokompozitů a multivrstev

11. Soudobé teoretické, experimentální a klinické poznatky o funkcích, tvarech,strukturách a vlastnostech umělých náhrad v humánní a veterinární medicíně.

12. Struktury a vlastnosti některých vybraných tkání

13. Umělé náhrady částí diafýz, na náhrady plochých kostí, kostí obličejového skeletu, chrupavek, obratlů (včetně plotének) a některých cév

14. Test 2, Zápočet

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] KUBÁTOVÁ, J a kol., Sborník přednášek NANOTECHNOLOGIE, ESF, program CZ 04.01.03, 2008.

[2] JELÍNEK, M. a kol, přehledový článek. Hybridní laserové systémy pro tenké vrstvy. Jemná mechanika a optika.

2015.

[3] Moderní nanotechnologie na počátku 21. století: kolekce učebních textů projektu OPVK NANOTEAM. Vyd. 1.

Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2013, 221 s. ISBN 978-80-214-4802-5.

[4] HOŠEK, Jan. Úvod do nanotechnologie. Vyd. 1. V Praze: České vysoké učení technické, 2010, 170 s. ISBN 978-

80-01-04555-8.

Doporučená literatura:

[1] NĚMCOVÁ, Irena, Petr RYCHLOVSKÝ a Ludmila ČERMÁKOVÁ. Spektrometrické analytické metody. 2. vyd.

Praha: Karolinum, 2004, 166 s. ISBN 80-246-0776-x.

[2] DELONG, Armin. Metody analýzy povrchů: elektronová mikroskopie a difrakce. Vyd. 1. Editor Ludmila

Eckertová, Luděk Frank. Praha: Academia, 1996, 379 s. ISBN 80-200-0329-0.

[3] Migonney V. (ed.) Biomaterials. John Wiley & Sons, Inc. 2014

[4] Alarcon E.I., Ahumada M. (eds.) Nanoengineering Materials for Biomedical Uses. Springer, 2019

[5] Rahmandoust M., Ayatollahi M.R. (eds.) Nanomaterials for Advanced Biological Applications. Springer, 2019

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: