Jste zde

F7PMISWI-S - Softwarové inženýrství

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMISWI-S Z,ZK 6 2P+2C česky
Garant předmětu:
Jan Mužík
Přednášející:
Dominik Fiala, Jan Mužík, Pavel Trnka
Cvičící:
Dominik Fiala, David Gillar, Jan Mužík, Pavel Trnka
Předmět zajišťuje:
katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
Anotace:

Předmět seznamuje studenty se softwarovým inženýrstvím, disciplínou, která umožňuje aplikovat inženýrské a informatické koncepty ve vývoji a udržování spolehlivého a použitelného softwaru. Kurz je navržen tak, aby představil koncepty a principy softwarového inženýrství souběžně s vývojem životního cyklu softwaru. Kurz začne úvodem do softwarového inženýrství, poté bude následovat seznámení s životním cyklem vývoje softwaru a následně s modelováním softwaru pomocí Unified Modeling Language (UML). Dále budou probírány hlavní fáze životního cyklu vývoje SW: Sběr požadavků, analýza požadavků, design, kódování / implementace, testování a nasazení. Součástí předmětu jsou také návrhové vzory.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: Podmínky zápočtu jsou absolvování čtyř praktických testů s celkovým ziskem alespoň 50 % bodů a odevzdání zápočtové úlohy. Zkouška má písemnou část, která se skládá z převážně teoretických otázek s následním ústním dozkoušení v rozsahu odpřednášené a odcvičené látky.

Požadavky na studenty: Povinná účast na cvičeních (max. 2 absence).

Osnova přednášek:

Osnova přednášek:

1. Seznámení s pojmem softwarové inženýrství.

2. Modely životních cyklů vývoje SW (vodopád, v-shape, prototype, inkrementální, spirálový, atd.).

3. Nástroje pro modelování SW.

4. Sběr a analýza požadavků.

5. Návrhové vzory.

6. Návrhové vzory.

7. Architektura a návrh softwaru.

8. Implementace (nástroje pro správu zdrojových kódů, verzování, …).

9. Refaktoring (anti-patterns, best practises, …)

10. Testování SW (typy testů, návrh testů, automatizace testů, atd.).

11. Nasazení SW (bug fixing, nástroje pro nasazaní změn do produkce, …).

12. Spolehlivost a výkon SW.

13. Údržba a sledování sytému.

14. Případová studie.

Osnova cvičení:

Cvičení odpovídají přednáškám, studenti si prakticky vyzkouší práci s různými nástroji pro podporu vývoje SW.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] SOMMERVILLE, Ian. Softwarové inženýrství. Brno: Computer Press, 2013. ISBN 978-80-251-3826-7.

Doporučená literatura:

[2] MONSON-HAEFEL, Richard. 97 klíčových znalostí softwarového architekta: [zkušenosti expertů z praxe]. Brno: Computer Press, 2010. Zkušenosti expertů z praxe. ISBN 978-80-251-3313-2.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: