Jste zde

F7PMITBA-S - Tvorba biomedicínských aplikací

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMITBA-S Z,ZK 6 1P+3C česky
Přednášející:
Radim Krupička (gar.), Tomáš Krajča
Cvičící:
Radim Krupička (gar.), Tomáš Krajča
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské informatiky
Anotace:

Předmět se zabývá konkrétními implementacemi biomedicínských aplikací, jejich standardy, knihovnami a doporučenými postupy pro jejich tvorbu. V předmětu se popíšou specifika informačních systémů pro zdravotnictví, implementace komunikace zdravotnického software pomocí standardů a tvorba aplikací pro podporu výzkumu a zpracování biomedicínských dat.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: Podmínky zápočtu je povinná účast na cvičení (max 2 absence) a vytvoření a odprezentování biomedicínské aplikace, které bude mít implementované automatické testy a CI. Během semestru studenti absolvovují 5 praktických testů nebo jim bude zadána domácí úloha, každý test či úloha za 20 bodů. Známka se udělí podle celkového zisku bodů podle stupnice ECTS.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1.Datové medicínské informační zdroje - restapi

2.DevOps - git, continuous integration

3.Informační systémy ve zdrovotnictví - vývoj a specifika

4.Bioinformatické aplikace - zpracování DNA sekvencí v klinické praxi

5.Bioinformatické aplikace ve výzkumu

6.Vývoj aplikací pro docker

7.Knihovny pro počítačové učení, zpracování signálu a obrazu

Osnova cvičení:

Na cvičení studenti budou vyvíjet konkrétně aplikace se zaměřením na biomedicínu. Při vývoji budou používat knihovny pro práci se standardy a biomedicínskými daty. Studenti vytvoří formou zápočtové úlohy biomedicínskou aplikaci. Zaměření aplikace bude vybráno během prvních cvičení. Na konci semestru bude aplikace zkontrolována, okomentována a ohodnocena vyučujícím.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] STŘEDA, Leoš a Karel HÁNA. EHealth a telemedicína: učebnice pro vysoké školy. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-247-5764-3.

[2] MÜNZ, Jan. Informační technologie ve zdravotnictví: informační systémy. V Praze: České vysoké učení technické, 2011. ISBN 9788001047200.

Doporučená literatura:

[3] Dokumentace HL7: www.hl7.org

[4] Dokumentace k DICOM: dicom.nema.org

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Cvičení - odkaz: 

Ostatní - odkaz: