Jste zde

F7PMIBSB - Biologické signály a biometrie

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMIBSB Z,ZK 2 1P+1C česky
Přednášející:
Vladimír Krajča (gar.), Lenka Lhotská
Cvičící:
Jan Kauler
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s metodami získávání biologických signálů a aktuálními biometrickými technologiemi (otisk prstu, sítnice, duhovka, DNA atd.) a s jejich využitím v IT, naučit metody pro hodnocení spolehlivosti a kvality biometrických systémů.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: Podmínky zápočtu jsou odevzdání všech protokolů ze cvičení každý ohodnocený s minimálně 50 % body. Zkouška má písemnou část, která se skládá z převážně teoretických otázek s následním ústním dozkoušení v rozsahu odpřednášené a odcvičené látky.

Požadavky na studenty: Povinná účast na cvičeních (možnost náhrady s jinou skupinou).

Osnova přednášek:

Osnova přednášek

1. Morfologie a fyziologie dráždivých tkání, struktura a funkce neuronu, neuroglie, morfologie, fyziologie, junkční přenos, motorická jednotka, klinická elektromyografie

2. Myokard, elektrické vlastnosti, převodní systém, srdeční automacie a elektrická činnost srdce, EKG. Doporučené experimentální úlohy: Analýza srdce pomocí EKG.

3. Evokované potenciály Princip registrace EEG a evokovaných potenciálů

4. Biometrie, základní biometrické ukazatele, otisky prstů

5. Rozpoznání dle duhovky oka, otisky prstů a rozpoznávání tváří

6. Biometrické systémy pro zpracování řeči a pohybu

7. Získávání a zpracování DNA pro identifikaci

Osnova cvičení:

1. Morfologie a fyziologie dráždivých tkání, struktura a funkce neuronu, neuroglie, morfologie, fyziologie, junkční přenos, motorická jednotka, klinická elektromyografie

2. Myokard, elektrické vlastnosti, převodní systém, srdeční automacie a elektrická činnost srdce, EKG. Doporučené experimentální úlohy: Analýza srdce pomocí EKG.

3. Evokované potenciály Princip registrace EEG a evokovaných potenciálů

4. Biometrie, základní biometrické ukazatele, otisky prstů

5. Rozpoznání dle duhovky oka, otisky prstů a rozpoznávání tváří

6. Biometrické systémy pro zpracování řeči a pohybu

7. Získávání a zpracování DNA pro identifikaci

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s metodami získávání biologických signálů a aktuálními biometrickými technologiemi (otisk prstu, sítnice, duhovka, DNA atd.) a s jejich využitím v IT, naučit metody pro hodnocení spolehlivosti a kvality biometrických systémů.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] GANONG, W.F. Přehled lékařské fyziologie. 20. vyd. Praha:Nakladatelství a vydavatelství Ha H. 2005. s. 681. ISBN 8072623117.

[2] KRAJČA, Vladimír a Jitka MOHYLOVÁ. Číslicové zpracování neurofyziologických signálů. V Praze: České vysoké učení technické, 2011. ISBN 978-80-01-04721-7.

[3] SILBERNAGL, Stefan, Agamemnon DESPOPOULOS. Atlas fyziologie člověka: překlad 8. německého vydání. 4. české vydání. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-247-4271-7.

Doporučená literatura:

[4] ROZMAN, Jiří. Elektronické přístroje v lékařství. Praha: Academia, 2006. Česká matice technická (Academia). ISBN 80-200-1308-3.

[5] ASHBOURN J., Practical Biometrics: From Aspiration to Implementation, Springer; 2nd ed. 2015 edition, ISBN 978-1447167167

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: