Jste zde

F7PMINUR - Návrh uživatelských rozhraní

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMINUR Z,ZK 2 1P+1C česky
Přednášející:
Zdeněk Míkovec (gar.)
Cvičící:
Zdeněk Míkovec (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské informatiky
Anotace:

Studenti se v rámci předmětu seznámí hlouběji s teoretickými základy návrhu a vyhodnocování uživatelských rozhraní. Bude prezentováno široké spektrum formálních metod popisu uživatelských rozhraní a modelů uživatele. Zvládnutím těchto prostředků získají studenti základ jak pro praktické činnosti při návrhu a vyhodnocování uživatelských rozhraní tak i pro samostatnou výzkumnou činnost v daném oboru.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: Studentovy znalosti se prověřují průběžným hodnocením semestrální práce (4x za semestr) a formou zkoušky. Hodnocení semestrální práce tvoří 70 % celkové známky. Zkouška se skládá z písemné části (test) a ústní zkoušky.

Požadavky na studenty: Povinná účast na cvičeních (max 1 absence).

Osnova přednášek:

1.Ukázky chybných UI, úvod do HCI, proces návrhu UI, metodika UCD, Uživatelský výzkum

2.Formální popis UI a jeho modely: task model, CTT, HTA, storyboardy, interakční styly,Prototypování - Design studio

3.Prototypování – LoFi,Prototypování - HiFi, formativní evaluace

4.Formální popis UI a jeho modely: STN, Flow chart, Petriho sítě, JSD,Vizuální myšlení a design

5.Psychologické aspekty: KLM, GOMS, paměť, Fittsův zákon,Psychologické aspekty: Uživatelské modely, MHP, Hickův zákon

6.Mentální modely a architektury, Inteligentní uživatelská rozhraní

7.Novinky v oblasti HCI (postřehy z CHI konference)

Osnova cvičení:

1.Ukázky chybných UI, úvod do HCI, proces návrhu UI, metodika UCD, Uživatelský výzkum

2.Formální popis UI a jeho modely: task model, CTT, HTA, storyboardy, interakční styly,Prototypování - Design studio

3.Prototypování – LoFi,Prototypování - HiFi, formativní evaluace

4.Formální popis UI a jeho modely: STN, Flow chart, Petriho sítě, JSD,Vizuální myšlení a design

5.Psychologické aspekty: KLM, GOMS, paměť, Fittsův zákon,Psychologické aspekty: Uživatelské modely, MHP, Hickův zákon

6.Mentální modely a architektury, Inteligentní uživatelská rozhraní

7.Novinky v oblasti HCI (postřehy z CHI konference)

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2000. ISBN 80-246-0139-7.

[2] ŽÁRA Jiří, BENEŠ Bedřich, SOCHOR Jíří a FELKEL Petr, Moderní počítačová grafika (2. vydání). Praha: Computer Press, 2005. ISBN 80-251-0454-0

Doporučená literatura:

[3] SHNEIDERMAN, Ben a Catherine PLAISANT. Designing the user interface: strategies for effective human-computer interaction. 4th ed. Boston: Pearson/Addison Wesley, 2004. ISBN 0321197860.

[4] NIELSEN, J. Usability engineering. Boston: AP Professional, 1993. ISBN 0125184069.

[5] PREECE J., ROGERS Y., SHARP H., BENYON D., HOLLAND S., CAREY T., Human-Computer Interaction: Concepts And Design. Addison Wesley, 1994. ISBN 0201627698

[6] KUNIAVSKY, Mike. Observing the user experience: a practitioner's guide to user research. San Francisco, CA: Morgan Kaufmann Publishers, c2003. ISBN 1558609237.

[7] BUXTON Bill, Sketching User Experiences: Getting the Design Right and the Right Design (Interactive Technologies), 2013, ISBN-13: 000-0123740371

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: