Jste zde

F7PMIOOP - Objektově orientované programování

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMIOOP Z,ZK 3 1P+2C česky
Garant předmětu:
Radim Krupička
Přednášející:
Radim Krupička
Cvičící:
Bohuslav Dvorský, Tomáš Krajča, Radim Krupička
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské informatiky
Anotace:

Objektově orientované programování (OOP) je v současné nejpoužívanější programovací paradigma. Cílem předmětu je seznámit studenty s používanými metodami a principy objektového programování. Studenti se seznámí s konkrétními implementacemi OOP v jazycích C#, JAVA, C++, a MATLAB a osvojí si objektové myšlení.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: Pro získání je zápočtu je potřeba získat minimálně 30 bodů z 50, body lze získat za 3 domácí úlohy (první za 5 bodů, další dvě za 7,5 bodu), závěrečný programovací test (5 bodů), semestrální práce (25 bodů) ,body za aktivitu a bonusové úkoly Zkouška se skládá z písemné části (test) a ústní zkoušky.

Osnova přednášek:

1.Seznámení s OOP, základní pojmy, objektové datové typy, přístup k položkám objektů.

2.Inicializace instance, zapouzdření, konstruktor.

3.Dědičnost, hierarchie, vzájemné vztahy objektů, virtuální metody, polymorfismus.

4.Přetížené operátory, genericita.

5.Kontejnery ? seznamy, fronty, zásobníky, serializace objektů, proudy dat, persistentní objekty.

6.Objektový návrh ? návrhové vzory, objekty jako výpočetní procesy.

7.Realizace rozsáhlých projektů, testování.

Osnova cvičení:

Cvičení odpovídají přednáškám, studenti si prakticky vyzkouší vytváření aplikací pomocí OOP.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s používanými metodami a principy objektového programování. Studenti se seznámí s konkrétními implementacemi OOP v jazycích C#, JAVA, C++, a MATLAB a osvojí si objektové myšlení.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] PECINOVSKÝ, Rudolf. OOP: naučte se myslet a programovat objektově. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2126-9.

Doporučená literatura:

[2] BISHOP, J. M. C#: návrhové vzory. Brno: Zoner Press, 2010. Encyklopedie Zoner Press. ISBN 978-80-7413-076-2. [3] NAGEL, Christian. C# 2008: programujeme profesionálně. Brno: Computer Press, 2009. Programujeme profesionálně. ISBN 978-80-251-2401-7.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Přednášky - odkaz: 

Ostatní - odkaz: