Jste zde

F7PMIMAAT-A - Mobilní aplikace v asistivních technologiích

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMIMAAT-A KZ 5 1P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
Anotace:

Předmět je zaměřený na praktický vývoj asistivních technologií v mobilních aplikacích. Studenti získají praktické zkušenosti ve vývoji softwaru pro běžně užívané mobilní platoformy. Úlohy na cvičení vychází z praxe a jsou koncipovány tak, aby student získal přehled o současných technických potřebách a možnostech, metodikách vývoje a způsobech implementace.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: Podmínky zápočtu jsou absolvování dvou praktických testů s celkovým ziskem alespoň (maximáln 50 bodů) a vytvoření dvou zápočtových úloh (max 50 bodů). Známka je udělena na základě zisků bodů a ECTS stupnice.

Požadavky na studenty: Povinná účast na cvičeních (max. 2 absence).

Osnova přednášek:

1. Telemetrického přenosu EKG pomocí systému Android.

2. Tvorba aplikačního GUI v systému Android; Ukázky úprav XML souborů pro optimalizaci zobrazení na různých mobilních zařízeních (smartphone, tablet).

3. Praktická ukázka implementace základní komunikace mezi aplikacemi v Android zařízení. Ukázka měření glykemie pomocí systému Android.

4. Upozorňování uživatele, základní způsoby a jejich využití v praxi; ukázka dopadu životního cyklu aplikace na styl programování Android aplikací. Ukázka sběru dat z bezdrátové váhy.

5. Ukládání jednoduchých proměnných do shared preferences a na kartu SD, síťová komunikace v systému Android.

6. Optimalizace kódu pomocí Lint a praktické ukázky zdrojových kódů pro načítání dat z různých medicínských zařízení.

7. Studium vlastností aplikací v prostředí iOS, jejich společné znaky, zásady pro navrhování aplikací v prostředí iOS.

8. Úvod do prostředí Xcode a programování v jazyce Objective-C.

9. Úvod do prostředí iPhone SDK, specifika aplikací pro mobilní zařízení s iOS

10. Správa paměti v systému iOS, práce se základními prvky uživatelského rozhraní (tlačítka, přepínače, nabídky, ...).

11. Práce s grafikou v systému iOS, UIKit, Core Graphics. Práce se zvukem v systému iOS, využití vstupu pro sluchátka pro měření signálů. Měření biometrických parametrů jako je např. hmotnost člověka pomocí bezdrátové váhy.

12. Úvod do práce s vestavěnými periferiemi v iOS - fotoaparát, kamera.

13. Práce v iOS s vestavěnými periferiemi - zjišťování zeměpisné polohy pomocí GPS.

14. Komunikace iOS pomocí Bluetooth, příklady použití s vybranými lékařskými a fitness přístroji. Monitorování fyzikálních parametrů prostředí (teplota, tlak, vlhkost, CO2, hladina hluku) pomocí bezdrátového měřícího zařízení Urban Weather Station.

Osnova cvičení:

1. Telemetrického přenosu EKG pomocí systému Android.

2. Tvorba aplikačního GUI v systému Android; Ukázky úprav XML souborů pro optimalizaci zobrazení na různých mobilních zařízeních (smartphone, tablet).

3. Praktická ukázka implementace základní komunikace mezi aplikacemi v Android zařízení. Ukázka měření glykemie pomocí systému Android.

4. Upozorňování uživatele, základní způsoby a jejich využití v praxi; ukázka dopadu životního cyklu aplikace na styl programování Android aplikací. Ukázka sběru dat z bezdrátové váhy.

5. Ukládání jednoduchých proměnných do shared preferences a na kartu SD, síťová komunikace v systému Android.

6. Optimalizace kódu pomocí Lint a praktické ukázky zdrojových kódů pro načítání dat z různých medicínských zařízení.

7. Studium vlastností aplikací v prostředí iOS, jejich společné znaky, zásady pro navrhování aplikací v prostředí iOS.

8. Úvod do prostředí Xcode a programování v jazyce Objective-C.

9. Úvod do prostředí iPhone SDK, specifika aplikací pro mobilní zařízení s iOS

10. Správa paměti v systému iOS, práce se základními prvky uživatelského rozhraní (tlačítka, přepínače, nabídky, ...).

11. Práce s grafikou v systému iOS, UIKit, Core Graphics. Práce se zvukem v systému iOS, využití vstupu pro sluchátka pro měření signálů. Měření biometrických parametrů jako je např. hmotnost člověka pomocí bezdrátové váhy.

12. Úvod do práce s vestavěnými periferiemi v iOS - fotoaparát, kamera.

13. Práce v iOS s vestavěnými periferiemi - zjišťování zeměpisné polohy pomocí GPS.

14. Komunikace iOS pomocí Bluetooth, příklady použití s vybranými lékařskými a fitness přístroji. Monitorování fyzikálních parametrů prostředí (teplota, tlak, vlhkost, CO2, hladina hluku) pomocí bezdrátového měřícího zařízení Urban Weather Station.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] ZAKHOUR, Sharon. Java 6: výukový kurz. Přeložil Jakub MIKULAŠTÍK. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1575-6.

Doporučená literatura:

[2] MEIER, Reto. Professional Android 4 application development. Updated for Android 4. Indianapolis: John Wiley, 2012. ISBN 1118102274.

[3] MURPHY, Mark L. Android 2: průvodce programováním mobilních aplikací. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 9788025131947.

[4] FIALA, Jiří. IPad: průvodce s tipy a triky: aktualizované vydání pro iOS 7. Brno: Computer Press, 2014. ISBN isbn978-80-251-3737-6.

[5] ALESSI, Patrick. Vývoj her pro iPhone a iPad: programování pro iOS. Brno: Zoner Press, 2012. Encyklopedie Zoner Press. ISBN 978-80-7413-199-8.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: