Jste zde

F7PMIBLGC-S - Biologie člověka

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMIBLGC-S ZK 2 2P česky
Přednášející:
David Macků (gar.)
Cvičící:
David Macků (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy biologie člověka, tzn. se základy anatomie a fyziologie člověka (obecná stavba kosti a kloubu, oběhová, dýchací, trávicí, vylučovací, nervová aj.). Předmět prohloubí vědomosti, které napomáhají mezioborové komunikaci inženýra s lékařem, seznámení se základní odbornou terminologií a funkcí jednotlivých systémů a orgánů.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: Předmět bude ukončet písemnou zkouškou s ústním dozkoušením.

Osnova přednášek:

1.Biologické zařazení rodu Homo. Pracovní postupy morfologieckých a funkčních oborů. Nomenklatura

2.Orientace na lidském těle. Směry a roviny. Buňka ? tkáň

3.Pojivové tkáně, obecná stavba kosti a kloubu.

4.Biologický význam pohybového systému

5.Základní přehled o stavbě skeletu, hmatné útvary, biometrie. Charakteristika nosných kloubů

6.Obecná stavba svalu. Funkční přehled svalových skupin

7.Trávicí a dýchací systém Základní funkce

8.Močový a pohlavní systém, stavba a funkce

9.Reprodukce a její biologický význam. Základní informace o vývoji člověka

10.Oběhový systém, anatomické a funkční základy resuscitace oběhu

11.Obecné principy stavby a funkce CNS a PNS. Vznik a vývoj CNS

12.Stavba a funkce jednotlivých etáží CNS

13.Mozkové dráhy, řízení hybnosti, projekce senzitivity.

14. Anatomie a fyziologie smyslů

Stavba a funkce kůže, kožní receptory. Zdroje informací v morfologických a funkčních oborech. Specifika oborů, práce s informacemi

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy biologie člověka, tzn. se základy anatomie a fyziologie člověka (obecná stavba kosti a kloubu, oběhová, dýchací, trávicí, vylučovací, nervová aj.). Předmět prohloubí vědomosti, které napomáhají mezioborové komunikaci inženýra s lékařem, seznámení se základní odbornou terminologií a funkcí jednotlivých systémů a orgánů.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] DYLEVSKÝ, Ivan. Základy anatomie a fyziologie člověka. Olomouc: Epava, 1995. 429 s. ISBN 80-901667-0-9.

Doporučená literatura:

[2] DYLEVSKÝ, Ivan. Základy funkční anatomie člověka. V Praze: České vysoké učení technické, 2013. ISBN 978-80-010-5249-5.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: