Jste zde

F7PBRNM3 - Nukleární medicína III

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBRNM3 Z,ZK 3 2P + 1C česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět F7PBRNM3 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět F7PBRNM2
Úspěšné absolvování předmětu F7PBRNM3 je podmínkou pro zápis na předmět F7PBRNMKP.
Garant předmětu:
Petr Vlček
Přednášející:
Jitka Svobodová, Petr Vlček
Cvičící:
Jitka Svobodová, Petr Vlček
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět navazuje na nukleární medicínu II. Cílem předmětu je získání teoretických znalostí v diagnostických i terapeutických výkonech v nukleární medicíně.

Požadavky:

Pro udělení zápočtu je nutná alespoň 90% účast na přednáškách a cvičeních. V případě závažných důvodů (nemoc či jiné) dle individuální domluvy. Další podmínkou je dosažení 75% úspěšnosti v písemném zápočtovém testu.

Zkouška:

Zkouška probíhá ústní formou, losují se 3 otázky, budou vyžadovány znalosti z předmětů Nukleární medicína I, II a III.

Osnova přednášek:

1.Scintigrafické vyšetření skeletu. Třífázová scintigrafie skeletu.

2.Vyšetření oběhového systému. Přehled diagnostických metod v hematologii. Scintigrafie kostní dřeně.

3.Pneumologická diagnostika v nukleární medicíně.

4.Diagnostika zánětů metodami NM. Imunoscintigrafie.

5.Lymfoscintigrafie. Značení sentinelové uzliny.

6.Nukleární kardiologie. Amyloidóza.

7.Vyšetření GIT a hepatobiliárního systému scintigrafickými metodami.

8.Onkologická diagnostika - 99mTc-MIBI, 123I-MIBG, 99mTc-Tectrotyd. Specifika při vyšetření dětí v NM.

9.Nukleární neurologie.

10.Terapie otevřenými zářiči v NM, paliativní terapie metastáz, synovektomie.

Osnova cvičení:

Odpovídá osnově přednášek.

Cíle studia:

Cílem studia je získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru Radiologický asistent.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•MÍKOVÁ, Vlasta, ed. Nukleární medicína: průřez vyšetřovacími metodami v oboru nukleární medicína. Praha: Galén, 2008. Care. ISBN 978-80-7262-533-8.

•KUPKA, Karel, Jozef KUBINYI a Martin ŠÁMAL. Nukleární medicína. 6. vydání (2. vydání v Nakladatelství P3K). V Praze: P3K, 2015. ISBN 978-80-87343-54-8.

•VLČEK, Petr. Praktická cvičení z nukleární medicíny. Praha: Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1819-7.

•KORANDA, Pavel. Nukleární medicína. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. ISBN 978-80-244-4031-6.

Doporučená literatura:

•KUBINYI, Jozef, Jozef SABOL a Andrej VONDRÁK. Principy radiační ochrany v nukleární medicíně a dalších oblastech práce s otevřenými radioaktivními látkami. Praha: Grada Publishing, 2018. ISBN 978-80-271-0168-9.

•VOTRUBOVÁ, Jana. Klinické PET a PET/CT. Praha: Galén, 2009. ISBN 978-80-7262-619-9.

•LANG, Otto, Milan KAMÍNEK a Helena TROJANOVÁ. Nukleární kardiologie. Praha: Galén, 2008. ISBN 978-80-7262-481-2.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: 
PřílohaVelikost
PDF icon Harmonogram výuky ZS 2023/2024366.17 KB