Jste zde

F7PBRNM3 - Nukleární medicína III

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBRNM3 Z,ZK 3 2P + 1C česky
Podmínkou zápisu předmětu je dřívější úspěšné absolvování předmětů:
Nukleární medicína II (F7PBRNM2)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je získání teoretických znalostí v diagnostických i terapeutických výkonech v nukleární medicíně.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: písemný zápočtový test, ústní zkouška, budou vyžadovány znalosti z předmětů Nukleární medicína I, II a III.

Požadavky na studenta: účast je povinná, neúčast je možná pouze z vážných důvodů (nemoc či jiné, musí být doloženo).

Osnova přednášek:

1. týden Scintigrafické vyšetření skeletu. Třífázová scintigrafie skeletu. Scintigrafie kostní dřeně.

2. týden Scintigrafie sleziny a jater. Funkční vyšetření hepatobiliárního systému.

3. týden Vyšetření GIT scintigrafickými metodami.

4. týden Přehled diagnostických metod v hematologii. Vyšetření oběhového systému. Imunoscintigrafie.

5. týden Lymfoscintigrafie. Značení sentinelové uzliny. Pneumologická diagnostika.

6. týden Nukleární neurologie.

7. týden Nukleární kardiologie.

8. týden Onkologická diagnostika. 99mTc-MIBI, 123I-MIBG, 111In-Octreoscan. Specifika při vyšetření dětí v NM.

9. týden Diagnostika zánětů metodami NM.

10. týden Terapie otevřeními zářiči v NM, paliativní terapie metastáz, synoviektomie.

Osnova cvičení:

Praktická cvičení vztahující se k aktuálně probíranému tématu budou probíhat na Klinice nukleární medicíny a endokrinologie 2. LF UK a FN v Motole.

1. týden Scintigrafické vyšetření skeletu. Třífázová scintigrafie skeletu. Scintigrafie kostní dřeně.

2. týden Scintigrafie sleziny a jater. Funkční vyšetření hepatobiliárního systému.

3. týden Vyšetření GIT scintigrafickými metodami.

4. týden Přehled diagnostických metod v hematologii. Vyšetření oběhového systému. Imunoscintigrafie.

5. týden Lymfoscintigrafie. Značení sentinelové uzliny. Pneumologická diagnostika.

6. týden Nukleární neurologie.

7. týden Nukleární kardiologie.

8. týden Onkologická diagnostika. 99mTc-MIBI, 123I-MIBG, 111In-Octreoscan. Specifika při vyšetření dětí v NM.

9. týden Diagnostika zánětů metodami NM.

10. týden Terapie otevřeními zářiči v NM, paliativní terapie metastáz, synoviektomie.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•MÍKOVÁ, Vlasta, ed. Nukleární medicína: průřez vyšetřovacími metodami v oboru nukleární medicína. Praha: Galén, 2008. Care. ISBN 978-80-7262-533-8.

•KUPKA, Karel, Jozef KUBINYI a Martin ŠÁMAL. Nukleární medicína. 6. vydání (2. vydání v Nakladatelství P3K). V Praze: P3K, 2015. ISBN 978-80-87343-54-8.

•VLČEK, Petr. Praktická cvičení z nukleární medicíny. Praha: Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1819-7.

•KORANDA, Pavel. Nukleární medicína. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. ISBN 978-80-244-4031-6.

Doporučená literatura:

•KUBINYI, Jozef, Jozef SABOL a Andrej VONDRÁK. Principy radiační ochrany v nukleární medicíně a dalších oblastech práce s otevřenými radioaktivními látkami. Praha: Grada Publishing, 2018. ISBN 978-80-271-0168-9.

•VOTRUBOVÁ, Jana. Klinické PET a PET/CT. Praha: Galén, 2009. ISBN 978-80-7262-619-9.

•LANG, Otto, Milan KAMÍNEK a Helena TROJANOVÁ. Nukleární kardiologie. Praha: Galén, 2008. ISBN 978-80-7262-481-2.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: