Jste zde

F7PBRTA - Topografická anatomie

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBRTA Z,ZK 2 1P + 1C česky
Garant předmětu:
Jiří Vrána
Přednášející:
Jiří Vrána
Cvičící:
Jiří Vrána
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Obsahem předmětu je seznámení studentů se základní anatomií lidského těla ve formě příčných řezů a ostatních standardních rovin používaných v radiologickém zobrazení. Jedná se o vyšetření provedená na počítačové tomografii a magnetické rezonanci. Probrány budou i 3D modely a ostatní diagnostické počítačové rekonstrukce získané postprocesingem.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: zkouška bude formou písemného testu.

Požadavky na studenta: zpracování přehledu topografie zadané anatomické oblasti v rozsahu 2 normostran.

Osnova přednášek:

1. týden Základy topografického zobrazení na CT a MR.

2. týden Jednotlivé roviny řezu na CT a MR v oblasti břicha I.

3. týden Jednotlivé roviny řezu na CT a MR v oblasti břicha II.

4. týden Zobrazení orgánů dutiny hrudní ve všech rovinách na CT a MR.

5. týden Lebka a mozek v axiální rovině řezu na CT a MR.

6. týden Ostatní roviny řezů při zobrazení lebky a mozku na CT a MR.

7. týden Zobrazení pánve měkkých tkání a končetin na CT a MR ve všech rovinách.

8. týden Zobrazení osového skeletu na CT a MR ve všech rovinách.

9. týden Zobrazení cévního systému na CT a MR.

10. týden Výhody a nevýhody 3D modelů v diagnostickém zobrazení.

Osnova cvičení:

Odpovídá osnově přednášek, jejichž obsah bude prakticky a interaktivně procvičován.

1. týden Základy topografického zobrazení na CT a MR.

2. týden Jednotlivé roviny řezu na CT a MR v oblasti břicha I.

3. týden Jednotlivé roviny řezu na CT a MR v oblasti břicha II.

4. týden Zobrazení orgánů dutiny hrudní ve všech rovinách na CT a MR.

5. týden Lebka a mozek v axiální rovině řezu na CT a MR.

6. týden Ostatní roviny řezů při zobrazení lebky a mozku na CT a MR.

7. týden Zobrazení pánve měkkých tkání a končetin na CT a MR ve všech rovinách.

8. týden Zobrazení osového skeletu na CT a MR ve všech rovinách.

9. týden Zobrazení cévního systému na CT a MR.

10. týden Výhody a nevýhody 3D modelů v diagnostickém zobrazení.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•NEUWIRTH, Jiří. Anatomia Radiologica Hominis: Basic radiologic anatomy: (for health professionals and laymen) = Anatomie radiologique élémentaire: (pour les professions paramédicales et les profanes) = Grundlegende Röntgenanatomie: (für paramedizinische Berufe und für Laien) = Anatomie člověka na RTG obrazech: (pro nelékařské obory a laiky). Praha: NEUW, 2016. ISBN 978-800-1053-928.

•FLECKENSTEIN, Peter, Jørgen TRANUM-JENSEN a Peter Sand MYSCHETZKY. Anatomy in diagnostic imaging. Third edition. Chichester, West Sussex, UK: John Wiley, 2013. ISBN 978-1-4051-3991-5.

Doporučená literatura:

•GREY, Michael L. a Jagan M. AILINANI. CT & MRI pathology: a pocket atlas. 2nd ed. New York: McGraw-Hill Medical, 2012. ISBN 978-0-07-132420-5.

•MECHL, Marek, Jaroslav TINTĚRA a Jan ŽIŽKA. Protokoly MR zobrazování. Praha: Galén, 2014. ISBN 978-80-7492-109-4.

•ŽIŽKA, Jan, Jaroslav TINTĚRA a Marek MECHL. Protokoly MR zobrazování: pokročilé techniky. Praha: Galén, 2015. ISBN 978-80-7492-179-7.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: