Jste zde

F7PBRZMKD - Postavení jednotlivých zobrazovacích metod v klinické diagnostice

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBRZMKD KZ 2 1P česky
Garant předmětu:
Tomáš Belšan
Přednášející:
Tomáš Belšan, Tomáš Tůma
Cvičící:
Tomáš Belšan, Tomáš Tůma
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět seznamuje posluchače s typickým vyšetřovacím algoritmem při různých onemocněních. Provází je jednotlivými zobrazovacími metodami při konkrétních patologických nálezech. Informuje o diagnostických přednostech a nedostatcích jednotlivých metod pro konkrétní onemocnění pacienta.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: formou testu v rozsahu referenční literatury a obsahu prezentací přednášených během výuky.

Požadavky na studenta: kompletní znalosti a přehled s ohledem na optimální volbu, technické provedení a správnou klinickou aplikaci zobrazovacích metod v běžné klinické praxi radiologa a radiologického asistenta podle jednotlivých orgánových systémů a zobrazovaných oblastí lidského těla.

Osnova přednášek:

1. týden Algoritmus vyšetření onemocnění trávicího traktu.

2. týden Algoritmus vyšetření při náhlé příhodě břišní.

3. týden Algoritmus vyšetření onemocnění plic a hrudníku.

4. týden Algoritmus vyšetření onemocnění mozku a obličejového skeletu.

5. týden Algoritmus vyšetření krku.

6. týden Algoritmus vyšetření onemocnění osového skeletu.

7. týden Algoritmus vyšetření onemocnění kloubů a měkkých tkání.

8. týden Algoritmus vyšetření v traumatologii, vyšetření při polytraumatu.

9. týden Algoritmus vyšetření cévních patologií.

10. týden Algoritmus vyšetření urogenitálního traktu.

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•MALÍKOVÁ, Hana. Základy radiologie a zobrazovacích metod. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019. ISBN 978-80-246-4036-5.

•SEIDL, Zdeněk. Radiologie pro studium i praxi. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4108-6.

•FERDA, Jiří. CT trávicí trubice. Praha: Galén, 2006. ISBN 80-7262-436-9.

•NEKULA, Josef. Zobrazovací metody páteře a páteřního kanálu. Hradec Králové: Nucleus HK, 2005. ISBN 80-86225-71-2.

•NEKULA, Josef a Jana CHMELOVÁ. Základy zobrazování magnetickou rezonancí. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta, 2007. ISBN 978-80-7368-335-1.

Doporučená literatura:

•CHUDÁČEK, Zdeněk. Radiodiagnostika. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1995. ISBN 80-7013-114-4.

•POSPÍŠIL, Tomáš. Cvičení z NMR. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4541-0.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Přednášky: 
PřílohaVelikost
PDF icon Harmonogram přednášek - ZS 2023/2024125.91 KB