Jste zde

F7PBRRDIA2 - Radiodiagnostika II

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBRRDIA2 ZK 2 2P česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět F7PBRRDIA2 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět F7PBRRDIA1
Garant předmětu:
Tomáš Belšan
Přednášející:
František Jira
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit posluchače se speciálními kapitolami radiodiagnostiky, které se týkají vyšetřování dospělých a dětských pacientů. Studenti získají znalosti o kontrastních látkách používaných v radiologii, o přípravě dospělých i dětských pacientů na rentgenová vyšetření a jejich průběhu, o vyšetření nemocného na lůžku, na operačním sále a dále o přístupu radiologického asistenta k dětskému pacientovi. Studenti se rovněž seznámí s národními a místními radiologickými standardy a diagnostickými referenčními úrovněmi.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: písemné prokázání získaných znalostí závěrečným testem (forma multiple-choice, doplnění neúplné formulace či přiřazení správných odpovědí).

Požadavky na studenta: znalosti: základní znalosti zobrazovacích modalit.

Osnova přednášek:

1. týden Kontrastní látky I – pozitivní a negativní kontrastní látky, indikace a kontraindikace použití kontrastní

látky, vedlejší nežádoucí účinky po podání kontrastní látky.

2. týden Kontrastní látky II – použití kontrastních látek pro MR vyšetření, sonografické vyšetření.

3. týden Přehled vyšetření s použitím kontrastních látek.

4. týden Kostní densitometrie. OPG. Screeningová vyšetření prováděná v radiologii ve světě a v ČR.

5. týden Screeningová a diagnostická mamografie.

6. týden Specifika radiologických vyšetření pacientů dětského věku. Radiační ochrana dětí a doprovodu.

7. týden Zvláštnosti radiologických vyšetření polytraumat v traumacentrech. Specifika radiologických vyšetření na operačním sále a u lůžka nemocného.

8. týden Nestandardní vyšetřovací metody – artrografie, fistulografie, sialografie, bronchografie.

9. týden Radiační nehody a mimořádné události při radiologických vyšetřeních – příklady z praxe.

10. týden Národní a místní radiologické standardy, diagnostické referenční úrovně.

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•MALÍKOVÁ, Hana. Základy radiologie a zobrazovacích metod. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019. ISBN 978-80-246-4036-5.

•CHUDÁČEK, Zdeněk. Radiodiagnostika. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1995. Učební text (Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví). ISBN 80-7013-114-4.

•NEKULA, Josef et al. Radiologie. 3. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. ISBN 80-244-1011-7.

Doporučená literatura:

•NEKULA, Josef, CHMELOVÁ, Jana. Vybrané kapitoly z konvenční radiologie. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita. Zdravotně sociální fakulta, 2005. ISBN 80-7368-057-2.

•ŠMORANC, Pavel. Rentgenová technika v lékařství. 1. vyd. Pardubice: Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice, 2004. ISBN 80-85438-19-4.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: