Jste zde

F7PBRZFA - Základy farmakologie

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBRZFA Z 2 1P česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět se zaměřuje na původ a zdroje léčivých látek, vymezuje pojmy léčivo, jeho formy a dávkování, způsoby podání, interakce, názvosloví léčiv, a jejich místo v lékopisu. Pro pochopení účinků léčiv jsou přednášky zaměřeny i na problematiku farmakokinetiky a farmakodynamiky. Na základě těchto poznatků jsou systematicky probírány základní lékové skupiny se zaměřením na mechanismus jejich účinků.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: písemný test.

Požadavky na studenta: znalosti v rozsahu látky přednesené na přednáškách a referenční literatury.

Osnova přednášek:

1.–2. týden Úvod do studia předmětu. Farmakokinetika, farmakodynamika.

3.–4. týden Farmakologie pohybu.

5.–6. týden Anestetika, psychoterapie.

7.–8. týden Léky pro vegetativní systém.

9.–10. týden Léky v kardiologii, angiologii.

11.–12. týden Léky v TRN, ATB terapie, endokrinologie.

13.–14. týden Léky v gastroenterologii, hematologii, nefrologii.

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•MARTÍNKOVÁ, Jiřina. Farmakologie pro studenty zdravotnických oborů. 2., zcela přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2018. ISBN 978-80-247-4157-4.

Doporučená literatura:

•LÜLLMANN, Heinz, Klaus MOHR a Lutz HEIN. Barevný atlas farmakologie. Vyd. 4., české. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3908-3.

•www.farmaceutika.info

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: