Jste zde

F7PBRRA - Rentgenová anatomie

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBRRA Z,ZK 2 1P + 1C česky
Garant předmětu:
Jiří Vrána
Přednášející:
Jiří Vrána
Cvičící:
Jiří Vrána
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Posluchači jsou podrobně seznámeni se zobrazením orgánů a částí těla na rentgenových snímcích zhotovených klasickým konvenčním postupem skiagrafie. Především je probrána anatomie skeletální, ale i anatomie hrudníku, břicha a pánve. Anatomie je probírána na RTG snímcích v základních i speciálních projekcích s normálním nálezem, s občasnými ukázkami patologických procesů a traumat.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: zkouška probíhá písemnou formou, obsahuje 10 teoretických otázek a 20 RTG snímků s 2–6 strukturami k identifikaci (přiřazení k danému souboru názvů).

Požadavky na studenta: 86% účast na cvičeních (max. jedna absence).

Osnova přednášek:

1.–2. týden Obecné principy rentgenového zobrazení.

3.–4. týden Anatomie horní a dolní končetiny na RTG zobrazení.

5.–6. týden Anatomie osového skeletu na RTG zobrazení.

7.–8. týden Anatomie obličejového skeletu na RTG zobrazení. Anatomie base lební na RTG zobrazení. Rentgenová anatomie cílených snímků lebky.

9.–10. týden Anatomie nitrohrudních orgánů na RTG zobrazení.

11.–12. týden Anatomie břicha na RTG zobrazení.

13.–14. týden Shrnutí, opakování.

Osnova cvičení:

1.–2. týden Práce s PACS a DICOM prohlížeči.

3.–4. týden Obrazová RTG dokumentace horní a dolní končetiny.

5.–6. týden Obrazová RTG dokumentace osového skeletu.

7.–8. týden Obrazová RTG dokumentace lebky.

9.–10. týden Obrazová RTG dokumentace hrudníku a plic.

11.–12. týden Obrazová RTG dokumentace břicha a pánve.

13.–14. týden Shrnutí, opakování.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•NEUWIRTH, Jiří. Anatomia Radiologica Hominis: Basic radiologic anatomy: (for health professionals and laymen) = Anatomie radiologique élémentaire: (pour les professions paramédicales et les profanes) = Grundlegende Röntgenanatomie: (für paramedizinische Berufe und für Laien) = Anatomie člověka na RTG obrazech: (pro nelékařské obory a laiky). Praha: NEUW, 2016. ISBN 978-800-1053-928.

•NEUWIRTH, Jiří. Radiologicko-anatomický obrazový atlas a česko-latinsko-anglický slovník pro nelékaře. Praha: Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, 2013. ISBN 978-80-87023-30-3.

•ČIHÁK, Radomír. Anatomie. Třetí, upravené a doplněné vydání. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-3817-8.

•ČIHÁK, Radomír. Anatomie 2. Třetí, upravené a doplněné vydání. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-4788-0.

•ČIHÁK, Radomír. Anatomie 3. Třetí, upravené a doplněné vydání. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5636-3.

Doporučená literatura:

•BUTLER, Paul, Adam W. M. MITCHELL a Harold ELLIS. Applied radiological anatomy. 2nd ed. New York: Cambridge University Press, 2012. ISBN 978-052-1766-661.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: