Jste zde

F7PBRTPKP - Radioterapie – klinická praxe

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBRTPKP Z,ZK 8 120XH česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět F7PBRTPKP je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět F7PBRRTP3
Garant předmětu:
Jana Hudzietzová
Přednášející:
Jana Hudzietzová
Cvičící:
Jana Hudzietzová
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Odborná praxe je zaměřena na probloubení praktických dovedností v oblasti lokalizace pacientů pro radioterapii, výrobou fixačních pomůcek, bloků, prováděním plánovacích CT vyšetření, prací se získaným obrazovým materiálem pro potřeby plánování radioterapie, přípravy ozařovacích plánů. Student bude schopen provádět jednotlivá ozáření, tj. nastavování pacientů, provádění verifikačních snímků, použití radioterapie řízené obrazem. Měl by se orientovat v použití speciálních technik, jako je TBI, hypertermie.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků:

•písemné potvrzení absolvovaného počtu hodin odborné praxe odpovědnou osobou v Deníku odborné praxe,

•ústní zkouška, která se skládá z teoretického popisu přidělené ozařovací techniky a jejího následného praktického provedení.

Požadavky na studenta: doložení provedení požadovaných výkonů dle Deníku odborné praxe, 100% docházka, v případě absence je nutné praxi absolvovat v náhradním termínu dle domluvy s garantem praxe a příslušným pracovištěm.

Osnova přednášek:

není

Osnova cvičení:

Odborná praxe je zaměřena na probloubení praktických dovedností v oblasti lokalizace pacientů pro radioterapii, výrobou fixačních pomůcek, bloků, prováděním plánovacích CT vyšetření, prací se získaným obrazovým materiálem pro potřeby plánování radioterapie, přípravy ozařovacích plánů. Student bude schopen provádět jednotlivá ozáření, tj. nastavování pacientů, provádění verifikačních snímků, použití radioterapie řízené obrazem. Měl by se orientovat v použití speciálních technik, jako je TBI, hypertermie.

Pracoviště:

•oddělení radioterapie (3 týdny);

•doporučena jsou pracoviště, která disponují minimálně lineárním urychlovačem a provádí standardní ozařovací techniky.

Zaměření odborné praxe:

•standardní ozařovací techniky;

•speciální ozařovací techniky (velkoobjemové ozařování, TBI, pohybové ozařování);

•příprava ozařovacích plánů;

•provádění verifikačních snímků;

•brachyterapie, včetně plánování;

•intersticiální brachyterapie, intrakavitální brachyterapie, intraluminární brachyterapie, muláž;

•stereotaktická radioterapie;

•protonová terapie v klinické praxi.

Studijní literatura a studijní pomůcky

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•FELTL, David, Jakub CVEK a Lukáš KNYBEL. Stereotaktická radioterapie. Praha: Mladá fronta, 2019. Edice postgraduální medicíny. ISBN 978-80-204-4959-7.

•HYNKOVÁ, Ludmila a Pavel ŠLAMPA. Základy radiační onkologie. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-6061-6.

•BINAROVÁ, Andrea. Radioterapie. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta zdravotnických studií, 2010. ISBN 978-80-7368-701-4.

•SPURNÝ, Vladimír a Pavel ŠLAMPA. Moderní radioterapeutické metody. VI. díl. Radioterapie. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1999. ISBN 80-7013-267-1.

•ŠLAMPA, Pavel a kol. Radiační onkologie v praxi. 4. aktualiz. vyd. Brno: MOÚ. 2014. ISBN 978-80-86793-19-1.

Doporučená literatura:

•PETERA, Jiří. Moderní radioterapeutické metody. V. díl. Brachyterapie. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1998. ISBN 80-7013-266-3.

•ŠLAMPA, Pavel a Jiří PETERA. Radiační onkologie. Praha: Galén, 2007. ISBN 978-80-7262-469-0.

•FELTL, David a Jakub CVEK. Klinická radiobiologie. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2008. ISBN 978-80-7311-103-8.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: