Jste zde

F7PBRNMP - Nukleární medicína – praxe

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBRNMP Z 2 64XH česky
Garant předmětu:
Jana Hudzietzová
Přednášející:
Jana Hudzietzová
Cvičící:
Jana Hudzietzová
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

V rámci odborné praxe si studenti prohloubí získané teoretické a praktické znalosti. Pod vedením odborně způsobilé osoby vybraného oddělení si studenti procvičí obsluhu přístrojů používaných na oddělení nukleární medicíny, budou asistovat při terapii pomocí otevřených zářičů a scintigrafických vyšetřeních. Náplní praxe je rovněž procvičení počítačového zpracování scintigrafických vyšetření.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: písemné potvrzení absolvovaného počtu hodin odborné praxe odpovědnou osobou v Deníku odborné praxe.

Požadavky na studenta: doložení provedení požadovaných výkonů dle Deníku odborné praxe, 100% docházka, v případě absence je nutné praxi absolvovat v náhradním termínu dle domluvy s garantem praxe a příslušným pracovištěm.

Osnova přednášek:

není

Osnova cvičení:

V rámci odborné praxe si studenti prohloubí získané teoretické a praktické znalosti. Pod vedením odborně způsobilé osoby vybraného oddělení si studenti procvičí obsluhu přístrojů používaných na oddělení nukleární medicíny, budou asistovat při terapii pomocí otevřených zářičů a scintigrafických vyšetřeních. Náplní praxe je rovněž procvičení počítačového zpracování scintigrafických vyšetření.

Pracoviště:

•oddělení nukleární medicíny (8 dní);

•praxe bude probíhat na pracovištích:

Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 2. LF UK a FN Motol;

Centrum nukleární medicíny s.r.o.;

Radioizotopové pracoviště IKEM;

Ústav nukleární medicíny 1. LF UK a VFN v Praze.

Zaměření odborné praxe:

•scintigrafická vyšetření mozku;

•scintigrafická vyšetření srdce;

•scintigrafická vyšetření plic;

•scintigrafická vyšetření GIT;

•scintigrafická vyšetření skeletu;

•scintigrafická vyšetření ledvin;

•scintigrafická onkologická vyšetření;

•scintigrafická vyšetření zánětů;

•scintigrafická vyšetření v endokrinologii;

•zpracování scintigrafických vyšetření;

•terapie otevřenými zářiči.

Studijní literatura a studijní pomůcky

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•KUPKA, Karel, Jozef KUBINYI a Martin ŠÁMAL. Nukleární medicína. 6. vydání (2. vydání v Nakladatelství P3K). V Praze: P3K, 2015. ISBN 978-80-87343-54-8.

•KORANDA, Pavel. Nukleární medicína. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. ISBN 978-80-244-4031-6.

•MÍKOVÁ, Vlasta (ed.) Nukleární medicína: průřez vyšetřovacími metodami v oboru nukleární medicína. Praha: Galén, 2008. Care. ISBN 978-80-7262-533-8.

•KUBINYI, Jozef, Jozef SABOL a Andrej VONDRÁK. Principy radiační ochrany v nukleární medicíně a dalších oblastech práce s otevřenými radioaktivními látkami. Praha: Grada Publishing, 2018. ISBN 978-80-271-0168-9

Doporučená literatura:

•ŠABATA, Ladislav. Nukleární medicína – technické základy: přístrojová a výpočetní technika v nukleární medicíně, základy radiofarmak a specifika radiační ochrany v nukleární medicíně. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2019. ISBN 978-80-7394-734-7.

•MYSLIVEČEK, Miroslav. Nukleární medicína. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. ISBN 978-80-244-1723-3.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: