Jste zde

F7PBRZSKIP - Základní skiagrafické projekce

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBRZSKIP Z 2 1P + 1C česky

Úspěšné absolvování předmětu F7PBRZSKIP je podmínkou pro zápis na předmět F7PBRKZPPV1.

Garant předmětu:
Žaneta Honová
Přednášející:
Žaneta Honová
Cvičící:
Žaneta Honová
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámení posluchačů se základními skiagrafickými projekcemi, které se používají v radiodiagnostice. Studenti získají znalosti o postupech v rámci skiagrafického vyšetřování, o zásadách označování projekcí a přípravě pacientů ke skiagrafickému vyšetření. Dále budou probrány základní faktory, jež odlišují dětskou radiologii od radiologie dospělého věku, a speciální projekce specifické pro dětské pacienty.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: písemný test a praktické provedení výkonu; písemný test obsahuje celkem 30 testových otázek: bodové hodnocení pro udělení zápočtu 50 % a více správných odpovědí; v praktické části budou ověřeny znalosti základních skiagrafických projekcí na skiagrafickém oddělení (převzetí žádanky na vyšetření, komunikace s pacientem, vlastní nastavení projekční techniky).

Požadavky na studenta: aktivní účast na cvičeních, přípustná je jedna absence, v případě absence je nutné doložit důvody nepřítomnosti, absenci je možné omluvit pouze po dohodě s vyučujícím, který určí způsob náhrady.

Osnova přednášek:

1. týden Základní poznámky ke skiagrafickým projekcím. Administrativa rentgenového vyšetření.

2. týden Příprava pacienta ke skiagrafickému vyšetření.

3. týden Zásady označování projekcí.

4. týden Základní skiagrafické projekce lebky u dospělého a dětského pacienta.

5. týden Základní skiagrafické projekce páteře u dospělého a dětského pacienta.

6. týden Základní skiagrafické projekce horní a dolní končetiny u dospělého a dětského pacienta.

7. týden Základní skiagrafické projekce dýchacího ústrojí, mediastina a kardiovaskulárního systému u dospělého a dětského pacienta.

8. týden Základní skiagrafické projekce močového ústrojí a retroperitonea u dospělého a dětského pacienta.

9. týden Základní skiagrafické projekce trávicího ústrojí u dospělého a dětského pacienta.

10. týden Specifické ošetřovatelské činnosti při RTG vyšetření u dospělého a dětského pacienta.

Osnova cvičení:

1. týden Administrativa rentgenového vyšetření z pohledu radiologického asistenta – příklady z praxe.

2. týden Příprava pacienta ke skiagrafickému vyšetření.

3. týden Zásady označování projekcí.

4. týden Základní skiagrafické projekce lebky u dospělého a dětského pacienta.

5. týden Základní skiagrafické projekce páteře u dospělého a dětského pacienta.

6. týden Základní skiagrafické projekce horní a dolní končetiny u dospělého a dětského pacienta.

7. týden Základní skiagrafické projekce dýchacího ústrojí, mediastina a kardiovaskulárního u dospělého a dětského pacienta.

8. týden Základní skiagrafické projekce močového ústrojí a retroperitonea u dospělého a dětského pacienta.

9. týden Základní skiagrafické projekce trávicího ústrojí u dospělého a dětského pacienta.

10. týden Specifické ošetřovatelské činnosti při RTG vyšetření u dospělého a dětského pacienta.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•VOMÁČKA, Jaroslav, Josef NEKULA a Jiří KOZÁK. Zobrazovací metody pro radiologické asistenty. V Olomouci: Univerzita Palackého, 2012. ISBN 978-80-244-3126-0.

•NEUWIRTH, Jiří. Anatomia Radiologica Hominis: Basic radiologic anatomy: (for health professionals and laymen) = Anatomie radiologique élémentaire: (pour les professions paramédicales et les profanes) = Grundlegende Röntgenanatomie: (für paramedizinische Berufe und für Laien) = Anatomie člověka na RTG obrazech: (pro nelékařské obory a laiky). Praha: NEUW, 2016. ISBN 978-800-1053-928.

•Příručka základních skiagrafických projekcí. Vydavatelství RAIV [online], dostupné z: www.rtg.kvalitne.cz

Doporučená literatura:

•NEKULA, Josef. Radiologie. 3. vyd. V Olomouci: Univerzita Palackého, 2005. ISBN 80-244-1011-7.

•SEIDL, Zdeněk. Radiologie pro studium i praxi. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4108-6.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: 
PřílohaVelikost
PDF icon Harmonogram výuky LS 2023/202499.33 KB