Jste zde

F7PBRKZPPV1 - Konvenční zobrazovací postupy – praktická výuka I

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBRKZPPV1 Z 4 4C česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět F7PBRKZPPV1 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět F7PBRZSKIP
Garant předmětu:
Ondřej Krahula
Přednášející:
Cvičící:
Jana Hudzietzová, Ondřej Krahula
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je praktické procvičení získaných znalostí a dovedností v běžném provozu radiodiagnostického pracoviště, kde tyto poznatky budou doplněny o praktické zkušenosti. Praktická výuka bude probíhat pod dohledem zkušeného registrovaného radiologického asistenta.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: písemný test.

Požadavky na studenta: v rámci výuky je možná jedna absence, která musí být doložena například potvrzením od lékaře, v případě více absencí je nutná náhrada výuky po domluvě s garantem předmětu.

Osnova přednášek:

není

Osnova cvičení:

1. týden Seznámení s organizací práce a úlohou radiologického asistenta na radiodiagnostickém pracovišti.

2. týden Prohloubení znalostí skiagrafických projekcí – lebka, hrudník, břicho.

3. týden Prohloubení znalostí skiagrafických projekcí – pánev, páteř, končetiny.

4. týden Speciální skiagrafické projekce.

5. týden Skiagrafie u lůžka nemocného.

6. týden Skiagrafie u dětí.

7. týden Skiagrafie na operačním sále.

8. týden Peroperační zobrazovací postupy.

9. týden Skiaskopická vyšetření I (GIT a žlučové cesty).

10. týden Skiaskopická vyšetření II (urogenitální trakt, pohybový aparát, měkké tkáně).

11. týden Speciální projekce a specifika v rámci traumatologie.

12. týden Nestandardní projekce v urgentní radiologii.

13. týden Digitalizace, zpracování obrazu, postprocessing. NIS, RIS, PACS, DICOM

14. týden Zápočtový test.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•MALÍKOVÁ, Hana. Základy radiologie a zobrazovacích metod. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019. ISBN 978-80-246-4036-5.

•SEIDL, Zdeněk. Radiologie pro studium i praxi. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4108-6.

•FERDA, Jiří, Hynek MÍRKA, Jan BAXA a Alexander MALÁN. Základy zobrazovacích metod. Praha: Galén, 2015. ISBN 978-80-7492-164-3.

•VOMÁČKA, Jaroslav, Josef NEKULA a Jiří KOZÁK. Zobrazovací metody pro radiologické asistenty. V Olomouci: Univerzita Palackého, 2012. ISBN 978-80-244-3126-0.

Doporučená literatura:

•NEKULA, Josef a Jana CHMELOVÁ. Vybrané kapitoly z konvenční radiologie. Ostrava: Ostravská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2005. ISBN 80-7368-057-2.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: