Jste zde

F7PBRRTPP - Radioterapie – praxe

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBRRTPP Z 2 64XH česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět F7PBRRTPP je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět F7PBRRTP2
Garant předmětu:
Jana Hudzietzová
Přednášející:
Jana Hudzietzová
Cvičící:
Jana Hudzietzová
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Student se bude podílet na výkonech spojených s lokalizací pacientů pro radioterapii, prováděním plánovacích CT vyšetření, pracech se získaným obrazovým materiálem pro potřeby plánování radioterapie, základech přípravy ozařovacích plánů. Student bude schopen pod odborným dohledem provádět jednotlivá ozáření, tj. nastavování pacientů, provádění verifikačních snímků, použití radioterapie řízené obrazem. Student by se měl rovněž orientovat v použití speciálních technik, jako je TBI, hypertermie. Součástí praxe je seznámení s prací na terapeutickém RTG přístroji a s provozem na pracovišti protonové terapie, pracovišti s LGN a CK.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: písemné potvrzení absolvovaného počtu hodin odborné praxe odpovědnou osobou v Deníku odborné praxe.

Požadavky na studenta: doložení provedení požadovaných výkonů dle Deníku odborné praxe, 100% docházka, v případě absence je nutné praxi absolvovat v náhradním termínu dle domluvy s garantem praxe a příslušným pracovištěm.

Osnova přednášek:

Není

Osnova cvičení:

Pracoviště:

•oddělení radioterapie (8 dní);

•praxe bude probíhat na pracovištích:

Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol;

PROTON THERAPY CENTER CZECH s.r.o.;

Ústav radiační onkologie, Nemocnice Na Bulovce;

Radioterapeutická a onkologická klinika, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady;

Onkologická klinika Thomayerovy nemocnice.

Zaměření odborné praxe:

•plánovací CT a konturace kritických orgánů, simulace plánů;

•plánování radioterapie (2D, 3D CRT, IMRT), plánování brachyterapie;

•verifikační zobrazovací systémy (EPID, tomoterapie, 2D, 3D zobrazení, IGRT);

•online/offline vyhodnocení snímků (simulátor/lineární urychlovač);

•příprava lineárního urychlovače k provozu;

•standardní ozařovací techniky (v oblasti hlava krk, plic a mediastina, břicha a pánve);

•speciální ozařovací techniky (velkoobjemové ozařování, TBI, pohybové ozařování);

•plánování TBI;

•klinická aplikace tomoterapie, elektronové terapie, protonové terapie, RTG terapie, hypertermie, LGN, Cyber knife, brachyterapie;

•radioterapie u dětí.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•FELTL, David, Jakub CVEK a Lukáš KNYBEL. Stereotaktická radioterapie. Praha: Mladá fronta, 2019. Edice postgraduální medicíny. ISBN 978-80-204-4959-7.

•HYNKOVÁ, Ludmila a Pavel ŠLAMPA. Základy radiační onkologie. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-6061-6.

•BINAROVÁ, Andrea. Radioterapie. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta zdravotnických studií, 2010. ISBN 978-80-7368-701-4.

•SPURNÝ, Vladimír a Pavel ŠLAMPA. Moderní radioterapeutické metody. VI. díl, Radioterapie. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1999. ISBN 80-7013-267-1.

•ŠLAMPA, Pavel a kol. Radiační onkologie v praxi. 4. aktualiz. vyd. Brno: MOÚ, 2014. ISBN 978-80-86793-19-1.

Doporučená literatura:

•PETERA, Jiří. Moderní radioterapeutické metody. V. díl, Brachyterapie. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1998. ISBN 80-7013-266-3.

•ŠLAMPA, Pavel a Jiří PETERA. Radiační onkologie. Praha: Galén, 2007. ISBN 978-80-7262-469-0.

•FELTL, David a Jakub CVEK. Klinická radiobiologie. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2008. ISBN 978-80-7311-103-8.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: