Jste zde

F7PBRZOT - Základy odborné terminologie

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBRZOT KZ 2 1C česky
Garant předmětu:
Dana Rebeka Ralbovská
Přednášející:
Cvičící:
Dana Rebeka Ralbovská
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Obecným cílem předmětu je znalost odborné terminologie potřebné pro studium odborných předmětů, pro porozumění odbornému textu a odbornou komunikaci včetně latinského a řeckého názvosloví. Znalost latinského jazyka nemá spočívat jen v osvojení odborné terminologie, ale také v osvojení nejdůležitější slovní zásoby a pochopení základní struktury gramatiky.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: úspěšné absolvování dvou testů (první test po absolvování poloviny výuky a druhý test na konci výuky), testy budou plně v souladu s probíranou problematikou, která je součástí studijní literatury; podmínkou ukončení předmětu je minimálně 50 % úspěšnost u obou testů.

Požadavky na studenta: účast je povinná na všech cvičeních, neúčast je možná pouze z vážných důvodů.

Osnova přednášek:

Není

Osnova cvičení:

Témata cvičení:

1. týden: Úvod do studia lékařské terminologie. Hierarchie větných členů. Pravopis a výslovnost hlásek. Základní směry a roviny lidského těla. I. deklinace - substantiva, adjektiva, číslovky řadové, latinské předložky a předpony, předložky s akuzativem/ablativem. Názvy jednotlivých kostí a kloubů lidského těla.

2. týden: II. deklinace - substantiva, adjektiva, číslovky řadové, latinské předložky a předpony, předložky s akuzativem/ablativem. Názvy jednotlivých částí lidského těla, mozku, srdce, plic a překlad lékařských diagnóz. Lékařská terminologie vztahující se k jednotlivým svalům lidského těla.

3. týden: Lékařská terminologie vztahující se k jednotlivým částem nervového systému lidského těla. Překlad lékařských diagnóz. Lékařská terminologie vztahující se k jednotlivým částem kardiovaskulárního systému lidského těla. Překlad lékařských diagnóz.

4. týden: Využití jednotlivých předložek a koncovek (a, anti, hyper, hypo, dys, itis, apod.) v rámci lékařské terminologie. Patologické změny krve a moči. Překlad lékařských diagnóz. Využití jednotlivých koncovek (ectomia, stomia, apod.) v rámci lékařské terminologie. Názvy jednotlivých ran a zlomenin. Patologické změny organizmu. Opakování názvů jednotlivých orgánů a částí lidského těla. Překlad lékařských diagnóz.

5. týden: Lékařská terminologie vztahující se k jednotlivým diagnostickým a terapeutickým postupům. Překlad lékařských diagnóz. Lékařská terminologie vztahující se k jednotlivým částem gastrointestinálního a urogenitálního systému. Překlad lékařských diagnóz.

6. týden: Lékařská terminologie vztahující se k jednotlivým diagnózám v rámci pediatrie, neurologie, chirurgie, traumatologie apod. Lékařská terminologie vztahující se k jednotlivým diagnózám v rámci psychiatrie, onkologie apod. Závěrečné opakování.

7. týden: Zápočtový test a případné konzultace

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s odbornou terminologií, proto je značná část věnována latinské a řecké terminologii.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

ARGAYOVÁ, Ivana, RALBOVSKÁ, Dana Rebeka, ZAZULA Roman. Základy lékařské terminologie pro nelékařské zdravotnické obory. Praha: Grada, 2020, 160 s. ISBN 978-80-271-1716-1.

ARGAYOVÁ, Ivana, RALBOVSKÁ, Rebeka, ZAZULA Roman. Latinský jazyk teoreticky i prakticky pre zdravotníckych záchranárov a iné nelekárske študijné programy. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2019, 160 s., ISBN 978-80-555-2272-2.

BYDŽOVSKÝ, Jan. Latina pro zdravotníky: Lingua latina medica. 1. vyd. Třebíč: Radek Veselý, 2005, 80 s. ISBN 80-863-7638-9.

Doporučená literatura:

KÁBRT, Jan a Eva CHLUMSKÁ. Úvod do lékařské terminologie. 4. vyd. Praha: Karolinum, 2004, 135 s. ISBN 978-80-246-0124-3.

Studijní pomůcky:

RALBOVSKÁ, Rebeka. 13 lekcí v podobě power pointových prezentací, které obsahují učivo k předmětu odborná terminologie.

RALBOVSKÁ, Rebeka. Slovník k předmětu odborná terminologie.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Cvičení: 
PřílohaVelikost
Office presentation icon 3. lekce3.23 MB
Office presentation icon 4. lekce6.24 MB
Soubor 5. lekce4.22 MB
Soubor 6. lekce2.83 MB
Soubor 7. lekce4.12 MB
Office presentation icon 8. lekce16.36 MB
Soubor 9. lekce3.6 MB
Office presentation icon 10. lekce7.17 MB
Soubor 11. lekce2.58 MB
Office presentation icon 12. lekce3.13 MB
PDF icon Slovník464.53 KB
Soubor 1. lekce4.79 MB
Soubor Harmonogram_výuky_2023_202415.51 KB
Office presentation icon 2. lekce5.76 MB