Jste zde

F7PMSVZ2 - Veřejné zdravotnictví II.

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMSVZ2 Z,ZK 4 2P česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět F7PMSVZ2 je, že student úspěšně absolvoval F7PMSVZ1 nebo získal zápočet a nevyčerpal všechny zkouškové termíny předmětu F7PMSVZ1. Předmět F7PMSVZ2 lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu F7PMSVZ1
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
F7KMSVZ2
Garant předmětu:
Věra Adámková
Přednášející:
Věra Adámková, Jan Bříza
Cvičící:
Jan Bříza
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět pokrývá informace o základech zdravotních systémů, úhradových mechanismů, zdravotnické statistiky, sběru dat, řízení rovnováhy úhradových mechanismů, preventivních programů, zpětnovazební analýzy zdravotního stavu obyvatelstva.

Požadavky:

zápočet: zpracování seminární práce

zkouška: ústní zkouška

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

•Systém sociálního a zdravotního pojištění, ČR, Evropa

•Úvod do problematiky vykazování zdravotní péče

•Zdravotnická statistika

•Národní zdravotnické registry

•Systém DRG (Diagnosis Related Groups)

•Zdravotnická revizní činnost

•Samostatné práce studentů, zápočet

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Získání teoretických podkladů k potřebným návykům k řízení zdravotnických služeb, jejich vykazování, úhradě na úrovni do středního článku řízení

Studijní materiály:

[1].Bříza Jan, Adámková Věra: Veřejné zdravotnictví a základní epidemiologie, Grada, 2018, v tisku

[2].Němec J: Principy zdravotního pojištění, Praha, Grada 2008, 240s, ISSN: 978-80-247-2628-1

[3].Adámková Věra: Civilizační nemoci- žijeme spolu. Triton, 2010, 1. vydání, s. 127, ISBN 978-80-7387-413-1

[4].Adámková V, Lesný P - editoři : Prevence, technika, životní styl, Sportpropag, 2014, 1. vydání, s. 215, ISBN 978-80-905800-0-8

platná legislativa – www.mzcr.cz

platná legislativa – www.mpsv.cz

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Dodatečné studijní materiály pro KFS - odkaz: 

Metodická příručka nebo studijní opora: 
PřílohaVelikost
PDF icon Studijní opora1017.63 KB