Jste zde

F7PBOMVV - Metodologie vědeckého výzkumu

Kód Zakončení Kredity Rozsah
F7PBOMVV KZ 2 1P+1S
Garant předmětu:
Marie Pospíšilová
Přednášející:
Petr Písařík, Marie Pospíšilová
Cvičící:
Václav Petrák, Petr Písařík, Marie Pospíšilová
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Student se v rámci předmětu seznámí s požadavky kladené na napsání vědeckého textu a jeho prezentaci. Věda a její struktura, charakter vědecké práce a její cíle, základní pojmy (hypotéza, zákonitost, teorie, model), vytváření informačního portfolia, hledání informací pomocí informačních technologií, zásady experimentování, proces měření a jeho hodnocení, sestavení projektu, struktura výzkumné práce, obhajoba výzkumné zprávy. Návrh projektu vědecké práce, struktura vědeckého sdělení, tvorba portfolia vědeckého projektu, vyhledávání na internetu, v knihovních katalozích, v bibliografických systémech. Obsah přednášek bude směrován k vlastní přípravě ppt prezentací a písemné formy a obsahu projektu a bakalářské práce.

Požadavky:

1)Zpracování všech požadovaných ppt prezentací podle sylabu cvičení.

2)PPT prezentace projektu v rozsahu 10 minut a 5min diskuse k přednesené prezentaci, která bude podkladem pro finální prezentaci projektu studenta

Osnova přednášek:

1)Úvod do předmětu, cíle předmětu. Věda, vědecká metoda, poznání, typy vědecké metody, zdroje financování

2)Rozprava nad tématy „Projekt“, abstrakt a jeho struktura, požadavky a struktura kvalifikačních prací - včetně BP a DP.

3)Práce s vědeckým textem, odkazy na časopisecké články a jejich struktura

4)Základní atributy vědeckého textu. Požadavky na vědecký text – projekt, BP, DP, odborný článek, kniha.

5)Doplňky vědeckého textu (klíčová slova)

6)Prezentace odborných studií, druhy a možnosti, požadavky a zásady

7)Hypotéza, Zpracování a vyhodnocení dat - analýza dat, chyby měření, grafické zpracování dat

Osnova cvičení:

1)Práce s citačními databázemi – knihovna ČVUT

2)Výběr klíčových slov podle projektu studenta, odkazy na odbornou literaturu, a její upřesnění podle rozsahu publikací

3)Osnova projektu, práce s odborným textem

4)Abstrakt projektu

5)Zvolená hypotéza projektu

6)Úprava odborného textu podle požadavků na BP a editora odborného časopisu

7)Prezentace projektu – poslední možnost úpravy a doporučení změn pro závěrečnou prezentaci projektu

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1]SGALL, P., PANEVOVÁ, J.: Jak psát a jak nepsat česky. (2. vydání). Karolinum, 2014. ISBN: 978-80-246-2505-8.

[2]ŠIFNER, F.: Jak psát odbornou práci a diplomovou práci zvláště. UK Praha, 2004. ISBN: 80-7290-167-2.

[3]GUSTAVII B.: How to Write and Illustrate a Scientific Paper. Cambridge University Press, Cambridge, 2003. ISBN: 978-0-521-87890-6.

[4]JORDAN R. R.: Academic Writing Course - New Edition. Nelson, Walton-on-Thames, 2002. ISBN: 978-0582400191.

[5]ZEIGER M.: Essentials of writing biomedical research papers. Mcgraw-Hill, New York, 2000. ISBN: 978-0071345446.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní - odkaz: 

Harmonogram laboratorních cvičení: https://harm.fbmi.cvut.cz/B231/F7PBOMVV/sem

Další podklady nalezneta na Moodle ČVUT

Dodatečné studijní materiály pro KFS - odkaz: 

1. František Ochrana: Metodologie, metody a metodika vědeckého výzkumu, Karolinum 2019

2. Gastel B., Day R.A. How to Write and Publish a Scientific Paper. Cambridge University Press, 2017. ISBN 978-1-4408-4280-1