Jste zde

F7PBOVZF - Vyšetřování zrakových funkcí

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBOVZF KZ 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Ján Lešták
Přednášející:
Ján Lešták
Cvičící:
Přemysl Kučera, Ján Lešták
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Předmět je zaměřen na vyšetření zrakových funkcí oka. Vysvětluje význam jednotlivých vyšetření a jejich fyziologickou podstatu. Rovněž i jejich změny při různých očních abnormalitách.

Velký důraz je kladen na praktické zvládnutí a pochopení jednotlivých vyšetření.

Požadavky:

Klasifikovaný zápočet spočívá v úspěšném absolvování písemného závěrečného testu, Okruh otázek je studentům předem poskytnut, obsahuje plný rozsah přednesené a procvičené látky

Osnova přednášek:

- Vyšetření zrakové ostrosti: do dálky a na čtení, barevné testy

- Binokulární funkce: forie, heteroforie, heterotropie, diplopie a jejich vyšetření, Schoberův test, Worthovy světla, Brucknerův test, cover test, Heringův-Bielschovského test

- Zornicové funkce a jejich vyšetření

- Dominance oka: směrová a senzorická a jejich vyšetření

- Barvocit a jeho vyšetření, poruchy barvocitu

- Zorné pole: vyšetření a poruchy, Amslerova mřížka

- Citlivost na kontrast a jeho poruchy

- Kritická frekvence splývání a její vyšetření a makulární oslňovací test

- Adaptace oka: na světlo, tmu a metody vyšetření

- Elektrofyziologické funkce zraku: EOG, ERG, PERG, PVEP, MFERG, MFVEP

- Shrnutí probírané látky

Osnova cvičení:

- Vyšetření zrakové ostrosti: do dálky a na čtení, barevné testy

- Binokulární funkce: forie, heteroforie, heterotropie, diplopie a jejich vyšetření, Schoberův test, Worthovy světla, Brucknerův test, cover test, Heringův-Bielschovského test

- Zornicové funkce a jejich vyšetření

- Dominance oka: směrová a senzorická a jejich vyšetření

- Barvocit a jeho vyšetření, poruchy barvocitu

- Zorné pole: vyšetření a poruchy, Amslerova mřížka

- Citlivost na kontrast a jeho poruchy

- Kritická frekvence splývání a její vyšetření a makulární oslňovací test

- Adaptace oka: na světlo, tmu a metody vyšetření

- Elektrofyziologické funkce zraku: EOG, ERG, PERG, PVEP, MFERG, MFVEP

- Shrnutí probírané látky

Cíle studia:

Seznámit se s metodami vyšetřování zraku pomocí různých postupů.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] RUTRLE, M. Přístrojová optika: učební texty pro oční optiky a oční techniky, optometristy a oftalmology. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2000. ISBN: 80-7013-301-5.

[2] SYNEK, S. a Š. SKORKOVSKÁ. Fyziologie oka a vidění. Praha: Grada, 2004. ISBN: 80-247-0786-1.

[3] ANTON, M. Refrakční vady a jejich vyšetřovací metody. Vyd. 3., přeprac. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2004. ISBN: 80-7013-402-x.

[4] KUCHYNKA, P. a kol. Oční lékařství, Grada, 2. vydání, 2016, ISBN: 978-80-247-1163-8.

Doporučená literatura:

[1] DOSHI, S., HARWEY, W. Eye Essentials: Eye Essentials: Assessment & Investigative Techniques, ed.1., Butterworth-Heinemann (Elsevier), 2005, ISBN: 978-0-7506-8853-6.

[2] HARWEY, W. FRANKLIN, A. Eye Essentials: Routine Eye Examination, ed. 1., Butterworth-Heinemann (Elsevier), 2005, ISBN: 978-0-7506-8852-9.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Přednášky - odkaz: 

Cvičení - odkaz: