Jste zde

F7PBOPPP - Programové prostředky počítačů a základy zpracování dat

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBOPPP Z 1 0.5P+0.5C česky
Garant předmětu:
Petr Písařík
Přednášející:
Petr Písařík
Cvičící:
Petr Písařík
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Předmět je zaměřen na praktické zvládnutí takových programových nástrojů, které bude student používat nejenom během svého studia, ale zejména bude využívat těchto prostředků a nástrojů v praxi. Předmět cílí na seznámení se s moderními programovými prostředky a zaměřuje se na kancelářské aplikace, zpracování a vizualizace experimentálních dat a grafická prezentace. Vybraná témata předmětu jsou sladěna se sylabem mezinárodně uznávaného konceptu testování počítačových znalostí a dovedností ECDL (European Computer Driving Licence).

Požadavky:

Účast na cvičeních v min. rozsahu 80 %

Úspěšné zvládnutí a odevzdání všech zadaných úkolů

Osnova přednášek:

1. Základní aplikace - MS Office a OpenOffice I: zpracování a úprava textu 1

2. Základní aplikace - MS Office a OpenOffice I: zpracování a úprava textu 2

3. Základní aplikace - MS Office a OpenOffice II: tabulkové kalkulátory 1

4. Základní aplikace - MS Office a OpenOffice II: tabulkové kalkulátory 2

5. Základní aplikace - MS Office a OpenOffice III: prezentace

6. Základní aplikace v prostředí MS Windows: zpracování obrazové a technické dokumentace

7. Ukázky úkolů a zápočet

Osnova cvičení:

1. Základní aplikace - MS Office a OpenOffice I: zpracování a úprava textu 1

2. Základní aplikace - MS Office a OpenOffice I: zpracování a úprava textu 2

3. Základní aplikace - MS Office a OpenOffice II: tabulkové kalkulátory 1

4. Základní aplikace - MS Office a OpenOffice II: tabulkové kalkulátory 2

5. Základní aplikace - MS Office a OpenOffice III: prezentace

6. Základní aplikace v prostředí MS Windows: zpracování obrazové a technické dokumentace

7. Ukázky úkolů a zápočet

Cíle studia:

Seznámit se s moderními programovými prostředky, získat základní zkušeností s kancelářskými aplikacemi, zpracováním a vizualizací experimentálních dat a tvorbou grafická prezentace.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] NAVARRŮ, M. Excel 2019 - Podrobný průvodce uživatele. 1. vyd. Grada Publising, a.s, 2019. ISBN 978-80-247-2026-5

[2] PECINOVSKÝ, J., PECINOVSKÝ, R. Office 2019: & Office 365 : průvodce uživatele. Praha: Grada Publishing, 2019. Průvodce (Grada). ISBN 978-80-247-2303-7.

Doporučená literatura:

[1] CHÁBERA, J. a kol. ECDL: průvodce přípravou na testy. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2012. 200 s. ISBN: 9788025131442.

[2] ŠTĚPÁNKOVÁ, O. S počítačem do Evropy: ECDL. 2. aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2007. ISBN: 978-80-251-1844-3.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Přednášky - odkaz: 

Podklady, návody a pokyny pro naleznete na Moodle ČVUT

Cvičení - odkaz: 

Podklady, návody a pokyny pro naleznete na Moodle ČVUT

Ostatní - odkaz: