Jste zde

F7PBOBCH - Biochemie pro optometristy

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBOBCH Z,ZK 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Romana Široká
Přednášející:
Romana Široká
Cvičící:
Romana Široká
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Předmět je zaměřen na to, aby si studenti osvojili základní znalostí v oblasti biochemie, aby se seznámili se strukturou a vlastnostmi biochemicky významných látek, které tvoří živé organismy, a s principy látkových a energetických přeměn v organismech. Důraz je kladen na pochopení významu těchto látek pro život organismů a propojení získaných vědomostí v širších souvislostech. V rámci přednášek se studenti seznámí se základy biochemie orgánových soustav a některých významných patologií. Pozornost je věnována i biochemii vidění.

Požadavky:

Požadavky zápočtu:

1. Docházka min. 80%, úspěšné absolvování písemných testů, vzorce základních biochemických sloučenin

Požadavky zkoušky:

1. Úspěšné absolvování písemného testu, otevřené otázky, písemné odpovědi, výběr z možností a další varianty.

2. Úspěšnost při získání minimálně 60% správnosti, poté ústní zkouška z probrané látky

3. Zkouška je hodnocením 2 známek a to jak z obsahu přednášek, tak z obsahu obecné biochemie v rámci cvičení

Osnova přednášek:

1. Klinická biochemie, klinická laboratoř, význam, zaměření.

2. Patologie metabolismu sacharidů. Biochemie tělních tekutin a vylučovací soustavy.

3. Biochemie krve a cévní soustavy. Patologie metabolismu lipidů

4. Biochemie trávící soustavy, jater a výživa.

5. Klinická biochemie hormonálního systému.

6. Biochemie dědičnosti, nukleové kyseliny.

7. Biochemie vidění.

Osnova cvičení:

1. Biochemie sacharidů, struktura, metabolismus.

2. Metabolismus sacharidů, lipidy.

3. Lipidy, struktura, metabolismus, poruchy metabolismu.

4. Aminokyseliny, metabolismus, poruchy metabolismu.

5. Proteiny, struktura a funkce, biologický význam.

6. Enzymy, nukleové kyseliny

7. Biochemie vidění, acidobazické rovnováhy.

Cíle studia:

Osvojení teoretických znalostí v oblasti biochemie. Osvojení si přehledu v chemii přírodních látek, v jejích zákonitostech odvíjejících se od metabolismu organismů.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] ŠTERN, P. a kol. Obecná a klinická biochemie pro bakalářské obory studia. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2011. ISBN: 9788024619798.

[2] RACEK, J. a kol. Klinická biochemie. 3. vyd. Praha: Galen, 2021. ISBN: 8072623249.

[3] LEDVINA, M., STOKLASOVÁ, A., CERMAN, J. Biochemie pro studující medicíny I+II. 1. vyd. Galén, Praha: Karolinum, 20011. ISBN: 9788024614144.

Doporučená literatura:

[1] KODÍČEK, M., VALENTOVÁ, O., HYNEK, R. Biochemie: chemický pohled na biologický svět. 2. Přeprac. vydání. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2018. ISBN: 978-80-7592-013-3.

[2] KOOLMAN, J., ROHM, K.-H. Barevný atlas biochemie. překlad 4. vyd. Grada 2012. ISBN: 9788024729770.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Přednášky: 

Cvičení: 
PřílohaVelikost
Soubor Požadavky zápočet12.93 KB
PDF icon Sacharidy816.91 KB
PDF icon Lipidy1.63 MB
Office presentation icon Proteiny2.58 MB
PDF icon Enzymy671.67 KB
Office presentation icon Nukleové kyseliny7.02 MB
PDF icon Biochemie vidění865.26 KB

Cvičení - odkaz: