Jste zde

F7PBOATO - Odborná anglická terminologie pro optiky a optometristy

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBOATO Z 2 2S česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Cílem tohoto předmětu je prohlubovat a zlepšovat komunikační dovednosti zaměřené na obor Optika a Optometrie. Důraz je kladen na schopnosti prezentace a obhajoby, jak verbální, tak písemnou formou. Cvičení jsou zaměřena na osvojení slovní zásoby, porozumění odbornému textu a prezentaci vlastních názorů. Při cvičeních jsou probírána odborná témata z oblastí očních vad, korekce, vizuální pomůcky, vývoj zraku, druhy vyšetření zraku. Důraz je kladen i na procvičení komunikace s pacientem, vysvětlení jednotlivým vad a postupů při vyšetření, popis možností následné korekce a instrukce pro používání vizuálních pomůcek.

Požadavky:

K získání zápočtu je nutné:

1. účast na hodinách (2 absence)

2. prezentace

3. závěrečný test (60%)

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Introduction

2. Anatomy of the Eye

3. Comprehensive Eye and Vision Examination

4. Comprehensive Eye and Vision Examination

5. Visual development with age

6. Visual development with age

7. Visual impairment

7.Visual Impairment

8. Visual impairment

9. Repetition

10. Final test

Cíle studia:

Cílem tohoto předmětu je prohlubovat a zlepšovat komunikační dovednosti zaměřené na obor Optika a Optometrie.

Studijní materiály:

Povinná:

Poskytne vyučující.

Doporučená:

Přívratská, J. a kol.: English in the Medical Profession.1.vyd. Praha: Galén, Karolinum, 2004, 248 s. ISBN: 80-246-0151-6.

Topilová, V.: Medical English, 3.vyd. Tobiáš, 2001, 274 s. ISBN: 80- 7311-001-6.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: