Jste zde

F7PBOBV - Binokulární vidění

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBOBV Z,ZK 7 2P+4C česky

Předmět F7PBOBV lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu F7PBOSUR2

Garant předmětu:
Přemysl Kučera, Markéta Žáková
Přednášející:
Přemysl Kučera, Markéta Žáková
Cvičící:
Přemysl Kučera, Ondřej Policar, Markéta Žáková
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Předmět navazuje na předměty zabývající refrakcí oka a zrakovými funkcemi. Tématy předmětu jsou: teorie binokulárního vidění a podmínky jeho vzniku, vývoj zrakových funkcí, poruchy binokulárního vidění, praktické vyšetření binokulárního vidění, heteroforie a fixační disparita, vztah akomodace a vergence, vergenční poruchy a zrakový trénink.

Požadavky:

Požadavky zápočtu:

1)Docházka na cvičení, povoleny jsou dvě absence

2)Praktické ověření subjektivní refrakce včetně binokulárních testů

3)Vyhotovení 10 protokolů při cvičeních

4)Přednesení jedné zpracované kazuistiky

Požadavky zkoušky:

1)Písemná část – ověření nejdůležitějších znalostí včetně základních výpočtů. Podmínkou pro připuštění k ústní části je 50% úspěšnost v testu.

2)Ústní část – student si vylosuje z předem známých kombinací otázek jeden triplet.

Osnova přednášek:

1)Definice binokulárního vidění, stupně BV, vývoj BV, anatomické a fyziologické podmínky

2)Okulomotorika, senzorické podmínky BV, Panumův prostor, fúze, stereopse

3)Vyšetření motility, cover testy

4)Poruchy BV - heterotropie, heteroforie, anomální retinální korespondence

5)Další stavy binokulární nerovnováhy - suprese, alternace, amblyopie, aniseikonie

6)Diplopie - monokulární, binokulární

7)Oční dominance - směrová, senzorická

8)Disociační testy - princip, představení testů

9)Zjišťování heteroforie, fixační disparita

10)Pravidla korekce heteroforie

11)Prizma - princip a použití, prizmatický účinek decentrace

12)Binokulární vidění do blízka, vztah akomodace a vergence

13)Zrakový trénink

14)Kazuistiky

Osnova cvičení:

1)Praktické ověření dovednosti refrakce do dálky, refrakční a akomodační vyvážení

2)Účast na screeningové a reprezentační akci Den zraku

3)Vyšetření motility, zakrývací testy, testy na zjištění dominance

4)Anizeikonie - detekce, kvantifikace

5)Maddoxův test na dálku a blízko, Bagoliniho skla, von Graefeho prizma

6)Prizmatické lišty, praktická práce s prizmaty, početní a grafická metoda, decentrace

7)Binokulární testy - poruchy binokulární rovnováhy

8)Binokulární testy - heteroforie kompenzovaná a nekompenzovaná

9)MKH metodika

10)Akomodace a vergence - blízký bod akomodace, akom. šíře, blízký bod konvergence

11)Binokulární testy do blízka

12)Vyšetření binokulárního vidění pomocí foropteru

13)Tvorba pomůcek a nácvik zrakového tréninku - akomodační a vergenční facilita, „free space“ testy

14)Zápočet

Seznam úloh:

1)Kompletní refrakce klienta (obj. refrakce, subj. refrakce - visus naturalis, monokulární refrakce, akomodační vyvážení, zkouška na pravé nekonečno, korekce na blízko i střední vzdálenost, určení dominance očí)

2)Základní screeningové testy na odhalení anomálií binokulárního vidění (zakrývací testy, vyšetření motility)

3)Detekce anizeikonie - rectangle (hákový) test, zjištění velikosti anizeikovie - New Awaya test

4)Základní testy pro vyhodnocení anomálií binokulárního vidění. Anaglyfní testy - Schober, Worth, Maddox - dálka a blízko (Thoringtonova karta).

5)Základní testy pro vyhodnocení anomálií binokulárního vidění (von Graefeho prizma - dálka a blízko - Howellova karta)

6)Základní testy pro vyhodnocení heteroforie (polarizační - MKH metodika)

7)Základní testy pro vyhodnocení heteroforie (polarizační - Mallettův test)

8)Fúzní rezervy - práce s prizmatickými lištami

9)Akomodace a vergence - blízký bod akomodace, akom. šíře, blízký bod konvergence, AC/A poměr, antikorekce

10)Předpis prizmatické korekce, doporučení řešení - závěrečný protokol

11)Zrakový trénink, vergenční a akomodační facilita, výroba pomůcek

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1]SCHEIMAN, M., WICK, B., Clinical Management of Binocular Vision: Heterophoric, Accommodative, and Eye Movement Disorders, ed. 4., Lippincott Williams & Wilkins, 2014, 752 s., ISBN: 978-1-45117-525-7.

[2]BENJAMIN, W. J., Borish's Clinical Refraction, ed. 2., Butterworth-Heinemann-Elsevier, 2006, 1694 s., ISBN: 978-0-7506-7524-6.

[3]EVANS, B.J.W., Picwell’s binocular vision anomalies, ed. 5., Elsevier, 2007, 454 s., ISBN: 0-7506-8897-1.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Přednášky - odkaz: 

Cvičení - odkaz: