Jste zde

F7PBOITT - Informační technologie a telemedicína

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBOITT KZ 2 2P česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenta se základy výpočetní techniky a telemedicínskými prostředky na úrovni pohledu odbornějšího uživatele. Student získá dostatečný ucelený přehled o využití informačních technologií v medicíně a telemedicíně, a cíleně v oblasti optiky a optometrie. Důraz je kladen zejména na obecný přehled a znalost principů a mechanismů, aby student měl jasnou představu, jaké jsou možnosti i rizika spojená s použitím výpočetní techniky v medicíně. Na základě získaných znalostí by měl být student schopen volit vhodná hardwarová a softwarová řešení podle požadavků aplikací, měl by mít základní povědomí o bezpečnosti v IT. Student by tak měl dostat dobrý základ k využívání informačních technologií.

Požadavky:

•Vypracování seminární práce na zvolené téma z předmětu. Za práci může student získat max. 40 bodů.

•Absolvování závěrečného testu. Max. počet bodů 60. Test je sestaven z probrané látky na přednáškách.

Osnova přednášek:

•Hardwarová architektura, vstupní a výstupní zařízení, komunikace

•Operační systém, základní struktura. Aplikační software

•Bezpečnost v IT, základní požadavky a zásady

•Data a metadata, informace, znalosti

•Správná praxe práce s daty, zálohování, sdílení dokumentů, zabezpečený přenos dat

•Informační systémy, databáze

•Kancelářské prostředky: Word, Excel, PowerPoint

•Elektronické informační zdroje

•Vyhledávací a metavyhledávací služby. Věrohodnost informací na Internetu

•Sběr dat z přístrojů, přenos dat do počítače, formáty dat, komprese dat – ztrátová a bezeztrátová

•Národní strategie elektronického zdravotnictví

•Telemedicína, základní principy a funkce

•Telemedicína v očním lékařství, příklady řešení

•Výběrové téma

Osnova cvičení:

Předmět nemá cvičení.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenta se základy výpočetní techniky a telemedicínskými prostředky na úrovni pohledu odbornějšího uživatele. Student získá dostatečný ucelený přehled o využití informačních technologií v medicíně a telemedicíně, a cíleně v oblasti optiky a optometrie. Důraz je kladen zejména na obecný přehled a znalost principů a mechanismů, aby student měl jasnou představu, jaké jsou možnosti i rizika spojená s použitím výpočetní techniky v medicíně. Na základě získaných znalostí by měl být student schopen volit vhodná hardwarová a softwarová řešení podle požadavků aplikací, měl by mít základní povědomí o bezpečnosti v IT. Student by tak měl dostat dobrý základ k využívání informačních technologií.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•POUR J., GÁLA L., ŠEDIVÁ Z.: Podniková informatika, Grada, 2009, 496 s. ISBN: 978-80-247-2615-1.

•Vybrané dokumenty Národní strategie elektronického zdravotnictví: http://www.nsez.cz/

Doporučená literatura:

•MUNZ, J. Informační technologie ve zdravotnictví - Informační systémy. ČVUT Praha, 2011. ISBN: 978-80- 01-04720-0.

•BROOKSHEAR, G. J.: Informatika. Computer Press, Brno 2013, ISBN: 978-80-2513-805-2

•KUROSE, J. F., ROSS, K. W. Computer networking: a top-down approach. Seventh Edition. Boston, 2017. ISBN: 978-1-292-15359-9.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: