Jste zde

F7PBFVPT - Využití přístrojové techniky ve fyzikálních léčebných metodách

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBFVPT Z,ZK 2 1P+2C česky

Podmínkou zápisu na předmět F7PBFVPT je, že student úspěšně absolvoval F7PBFZB nebo získal zápočet a nevyčerpal všechny zkouškové termíny předmětu F7PBFZB. Předmět F7PBFVPT lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu F7PBFZB

Garant předmětu:
Jaroslav Průcha
Přednášející:
Martin Brach, Jaroslav Průcha
Cvičící:
Martin Brach
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Student je seznámen s podstatou jednotlivých fyzikálních procesů, které jsou využívány v rámci přístrojové terapie v léčebné rehabilitaci, jejich účinků na fyziologické a patofyziologické děje v organizmu a tím i jejich možné využití v terapii jednotlivých patologických stavů. Podrobně jsou analyzovány jednotlivé indikace a kontraindikace, vhodné fyzikální parametry, možné interakce s jinými formami léčby včetně farmakoterapie. Pozornost je zaměřena i na bezpečnost práce s přístroji využívanými ve fyzioterapii, s právní problematikou i se způsobem aplikací jednotlivých procedur.

Požadavky:

Zápočet:

1. 100% účast na hodinách cvičení

2. Účast na 2 písemných testech v průběhu semestru s celkovým ziskem min. 14 bodů

Při splnění těchto dvou podmínek bude studentovi udělen zápočet

Zkouška:

Podmínkou pro připuštění k ústní zkoušce je získání zápočtu

Zkouška je ústní v rozsahu látky přednesené na přednáškách, praktických cvičeních, v předepsané literatuře a doporučených studijních materiálech. Student musí v rámci odpovědi prokázat znalosti z fyzikální podstaty jednotlivých fyzioterapeutických metod, způsob aplikace, zásady bezpečnosti práce, vhodnými indikacemi a kontraindikacemi. Mimořádná pozornost je věnována znalostem možných interakcí s jinými typy terapie.

Upozornění:

Interval mezi řádnou a opravnou zkouškou nebo opravnými zkouškami musí být minimálně sedm dní.

Osnova přednášek:

Osnova přednášek:

1. Úvod do předmětu, rozdělení fyzikální terapie, mechanismy účinku fyzikální terapie

2. Mechanoterapie (Ultrazvuk, vakuum-kompresní terapie, rázová vlna, trakce)

3. Mechanoterapie (Ultrazvuk, vakuum-kompresní terapie, rázová vlna, trakce)

4. Elektroterapie (Kontaktní elektroterapie, nízkofrekvenční)

5. Elektroterapie (Kontaktní elektroterapie, středofrekvenční)

6. Elektroterapie (Kontaktní elektroterapie, kombinovaná terapie)

7. Elektrodiagnostika, elektrostimulace

8. Elektrogymnastika

9. Účinky a mechanismy účinků fyzikální terapie

10. Bezkontaktní elektroterapie, magnetoterapie, termoterapie, hydroterapie, fototerapie

Poznámka - pořadí přednášek se může změnit

Osnova cvičení:

1. Bezpečnost práce na pracovišti s fyzikální terapií, údržba přístrojů pro fyzikální terapii, hygienické předpisy, servisní podmínky

2. Nácvik práce s přístroji pro fyzikální terapii, jednotlivé aplikační postupy a nejčastější chyby při aplikacích

3. Nácvik práce s přístroji pro fyzikální terapii, jednotlivé aplikační postupy a nejčastější chyby při aplikacích

4. Nácvik práce s přístroji pro fyzikální terapii, jednotlivé aplikační postupy a nejčastější chyby při aplikacích

5. Nácvik práce s přístroji pro fyzikální terapii, jednotlivé aplikační postupy a nejčastější chyby při aplikacích

6. Nácvik práce s přístroji pro fyzikální terapii, jednotlivé aplikační postupy a nejčastější chyby při aplikacích

TEST 1

7. Nácvik práce s přístroji pro fyzikální terapii, jednotlivé aplikační postupy a nejčastější chyby při aplikacích

8. Nácvik práce s přístroji pro fyzikální terapii, jednotlivé aplikační postupy a nejčastější chyby při aplikacích

TEST 2

Cíle studia:

Získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru Fyzioterapeut.

Studijní materiály:

Navrátil, L. et al. Fyzikální léčebné metody pro praxi, Grada, Praha 2019, ISBN 978-80-271-0478-9

Poděbradský, J., Poděbradská, R. Fyzikální terapie - manuál a algoritmy, Grada, Praha, 2009, ISBN 978-80-247-2899-5

Zeman, M. Základy fyzikální terapie, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013, ISBN 978-80-7394-403-2.

Doporučená literatura

Navrátil, L., Rosina, J. a kol. Medicínská biofyzika, Grada, Praha, 2019, ISBN: 978-80-271-0209-9

Rosina, J., Kolářová, H.: Biofyzika pro studenty zdravotnických oborů. Grada, Praha, 2006, ISBN: 80-247-1383-7

Capko, J.: Základy fyziatrické léčby. Grada, Praha 1998, ISBN 80-7169-341-3

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: 
PřílohaVelikost
PDF icon Harmonogram výuky LS 2023/2024365 KB

Metodická příručka nebo studijní opora: