Jste zde

F7PBFMVP - Metodologie výzkumné práce

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBFMVP KZ 1 1P česky
Garant předmětu:
Leoš Navrátil
Přednášející:
Monika Donevová, Michaela Morysková, Leoš Navrátil, Václav Navrátil, Josef Požár, David Skoruša
Cvičící:
Monika Donevová, Leoš Navrátil
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Seznámení se s principy vědecké práce, vysvětlení základních pojmů, s grantovou politikou, úkoly grantových agentur, způsobem prezentace a s propagací výsledků. Vědecká práce v rámci Evropské unie. Práce s literárními a internetovými informačními zdroji, organizace práce vědecké knihovny. Zvládnutí prezentace a zpracování literární rešerše.

Požadavky:

Pro udělení zápočtu nejsou žádné požadavky..

Zápočet bude udělen na konci semestru.

Osnova přednášek:

1. téma Obecné zásady psaní závěrečných prací.

2. téma Základy typografie. Informační etika, tvorba bibliografických citací. Jak vzniká monografie.

3. téma Úkoly vědecké knihovny, organizace, výpůjční činnost, práce s informacemi, zpracovávání rešerší.

4. téma Citování, citační indexy

5. téma Evropské informační zdroje.

6. téma Grantová politika v České republice a v Evropské unii. Metody hodnocení vědecké práce.

7. téma Principy vědecké práce ve zdravotnictví.

8. téma Klinický a experimentální výzkum.

9. téma Etická komise

10. téma Program THESIS

Osnova cvičení:

Není

Cíle studia:

Uvedení do problematiky základů vědecké práce, její význam pro společnost, vývoj vědy v České republice od XIX. století dosud.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•GREENHALGH, Trisha. Jak pracovat s vědeckou publikací. Základy medicíny založené na důkazu. Praha: Grada Publishing, 2003, 208 s. ISBN 80-247-0310-6.

•HUŠÁK, Václav. Jak napsat publikaci? Jak připravit prezentaci? Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, 2007, 50 s. ISBN 978-80-244-1736-3.

•LIŠKA, Václav. Doctorandus (průvodce budoucích Ph.D.). Praha: Professional Publishing, 2004, 149 s. ISBN 80-86419-60-6.

•TICHÁ, Ludmila, Zdeňka CIVÍNOVÁ, Michaela MORYSKOVÁ, Ilona TRTÍKOVÁ a Lenka NĚMEČKOVÁ. Jak psát vysokoškolské závěrečné zprávy. Praha: Ústřední knihovna ČVUT, 2016.

•VACKOVÁ, Alena. Zásady vypracování odborného textu v českém jazyce. Praha: Karolinum, 2007, 66 s. ISBN 978-80-246-1365-9.

Doporučená literatura:

•KATUŠČÁK, Dušan, Barbora DROBÍKOVÁ a Richard PAPÍK. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce. Nitra: Enigma Publishing s. r. o., 2008, 162 s. ISBN 978-80-89132-70-6.

•ŠIFNER, František. Jak psát odbornou práci a diplomovou práci zvláště. Praha: Univerzita Karlova, 2004, 18 s. ISBN 80-7290-167-2.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: